EE: Head eestimaalased!
      PL: Drodzy Estończycy, Droga Estonio
      EN: Dear Estonians, Dear Estonia

,

EE: Oleme uus Euroopa poliitiline veebipõhine tsiviilalgatus, mille eesmärk ei ole viia läbi põhjalikke reforme ja uuendusi mitte ainult meie riigis, Poolas, vaid terves Euroopa Liidus. Soovime seda teha kokkuleppel kõigi liikmesriikidega ning kooskõlas nende kõigi kodanike õigustega. Ennekõike aga RAHU JA HARMOONIA!PL: Jesteśmy nową europejską polityczną internetową inicjatywą obywatelską, której celem jest głęboka reforma i unowocześnienie nie tylko naszego kraju, Polski, ale również Unii Europejskiej. Chcemy tego dokonać w porozumieniu ze wszystkimi krajami członkowskimi oraz w poszanowaniu praw wszystkich jej obywateli. Przede wszystkim jednak W ZGODZIE I SPOKOJU!EN: We are a new European political civic online initiative aimed at profound reform and modernisation not only of our country, Poland, but also of the European Union. We want to do this in agreement with all Member States and with respect to the rights of all their citizens. Above all, IN HARMONY AND PEACE!.EE: Usume siiralt, et see on võimalik, ja seetõttu otsustasime luua spetsiaalse rahvusvahelise internetiplatvormi, mis on pühendatud avalikule arutelule ja Euroopa Parlamendi lähimatele valimistele.

PL: Wierzymy, że jest to możliwe i dlatego tworzymy właśnie specjalną międzynarodową platformę internetową poświęconą debacie publicznej oraz najbliższym wyborom do europarlamentu.

 EN: We believe that this is possible and that is why we are creating a special international internet platform dedicated to public debate and the closest elections to the European Parliament.EE: Tahame luua uue poliitilise liikumise Euroopas – KESKUSE, mis oleks noor, julge, iseseisev, objektiivne ja ratsionaalne. Ilma igasuguse vasak- või parempoolse radikalismita.

PL: Chcemy rozpocząć w Europie budowę nowego ruchu politycznego na samym środku politycznej sceny – w CENTRUM, młodym, odważnym, niezależnym, obiektywnym i racjonalnym. Bez lewicowych lub prawicowych radykalizmów.

EN: We want to start building a new political movement in Europe - in the CENTER, which is young, courageous, independent, objective and rational. Without left-wing or right-wing radicalism.EE: Meie peamine infrastruktuuriprojekt puudutab uue, maapinna kohal asuva raudteevõrgu ehitamist, mis hõlmab ka teie riiki. Soovime ühendada meie riigid tänapäevase, kiire ja ökoloogilise raudteesüsteemiga, mis oleks ehitatud nüüdisaegse tehnoloogia abil ja mis käivituks võrreldes traditsioonilise raudteega kiiremini, tõhusamalt ja odavamalt. Projekti üksikasjad avaldatakse varsti siin.

PL:Nasz główny program infrastrukturalny dotyczy budowy nowego napowietrznego systemu kolejowego, który w zamierzeniach swoi zasięgiem będzie obejmował również Wasz kraj. Chcemy połączyć nasze kraje nowoczesną, szybką i ekologiczną koleją, której budowa – dzięki najnowocześniejszym technologiom – przebiegnie szybko, sprawnie i o wiele taniej niż budowa tradycyjnych kolei naziemnych. Szczegóły podamy wkrótce tutaj.

EN: Our main infrastructure program concerns the construction of a new overhead railway system that will also cover your country. We want to connect our countries with a modern, fast and ecological railway system that will be constructed thanks to state-of-the-art technologies - it will also be launched quickly, efficiently and at a lower cost in comparison with the construction of traditional railways. Details will be published soon here.EE: Tahame ehitada uue, tugeva ja ühtse Euroopa koos Eestiga. Samuti soovime parandada paljusid Euroopa Liidu tehtud vigu, mis on viinud muuhulgas Brexiti ja pagulaste ümberpaigutamise kriisini.

PL: Chcemy wspólnie z Estonią budować nową silną i zjednoczoną Europę. Chcemy również naprawić wiele błędów, jakie popełniła i nadal popełnia dzisiejsza Unia Europejska, które m.in. doprowadziły do Brexitu oraz kryzysu związanego z relokacją uchodźców.

EN: We want to build a new strong and united Europe together with Estonia. We also want to repair many of the mistakes that have been made by the European Union, which led to, among others, Brexit and the crisis of refugees relocation.EE: Lähitulevikus kavatseme põhjalikult analüüsida Poola ja Eesti vahelisi majandussuhteid ning kaubandust. Täna käivitame aga spetsiaalse veebipõhise platvormi, mille raames arutame, kuidas tihendada majanduslikku koostööd meie riikide vahel. Ootame teiega tulevikus koostöö tegemist ja seetõttu kutsume teid meiega liituma juba täna.

PL: W najbliższym czasie przeanalizujemy dokładnie stosunki gospodarcze i wymianę handlową pomiędzy Polską i Estonią. Już dzisiaj uruchamiamy na naszej stronie specjalną internetową platformę, na której będziemy w Polsce debatować nad zintensyfikowaniem współpracy gospodarczej pomiędzy naszymi krajami. Mamy nadzieję na owocną współpracę w przyszłości, do której zapraszamy już dzisiaj.

EN: In the near future, we will carefully analyse economic relations and trade between Poland and Estonia. Today, we are launching a special online platform where we will discuss how to intensify economic cooperation between our countries. We look forward and invite you to fruitful coopereation in the future.ÜHESKOOS EHITAME UUE, TUGEVA JA ÜLEMAAILMSE TÄHTSUSEGA EUROOPA LIIDU!

 RAZEM ZBUDUJEMY NOWĄ SILNĄ I GLOBALNIE WAŻNĄ UNIĘ EUROPEJSKĄ!

 TOGETHER WE WILL BUILD A NEW STRONG AND GLOBALLY IMPORTANT EUROPEAN UNION!

 Kui teie arvamus ühtib meie omaga, siis võtke meiega kindlasti ühendust, eelistatavalt inglise keeles.


PLEASE VISIT OUR FACEBOOK DISCUSSION GROUP BELOW. WE WANT TO TALK ABOUT THE FUTURE OF THE EUROPEAN UNION. ONLY IN ENGLISH:


back