EL: Αγαπητοί Έλληνες, Αγαπητή Ελλάδα
      PL: Drodzy Grecy, Droga Grecjo
      EN: Dear Greeks, Dear Greece

,

EL: Είμαστε μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική πολιτική πρωτοβουλία στο διαδίκτυο που στοχεύει σε βαθιά μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό όχι μόνο της χώρας μας, της Πολωνίας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να το κάνουμε αυτό σε συμφωνία με όλα τα κράτη μέλη και σε σχέση με τα δικαιώματα όλων των πολιτών τους. Πάνω απ 'όλα, ΣΕ ΑΡΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ!PL: Jesteśmy nową europejską polityczną internetową inicjatywą obywatelską, której celem jest głęboka reforma i unowocześnienie nie tylko naszego kraju, Polski, ale również Unii Europejskiej. Chcemy tego dokonać w porozumieniu ze wszystkimi krajami członkowskimi oraz w poszanowaniu praw wszystkich jej obywateli. Przede wszystkim jednak W ZGODZIE I SPOKOJU!EN: We are a new European political civic online initiative aimed at profound reform and modernisation not only of our country, Poland, but also of the European Union. We want to do this in agreement with all Member States and with respect to the rights of all their citizens. Above all, IN HARMONY AND PEACE!.EL: Πιστεύουμε ότι αυτό είναι δυνατό και γι 'αυτό δημιουργούμε μια ειδική, διεθνή διαδικτυακή πλατφόρμα αφιερωμένη στον δημόσιο διάλογο και στις πιο κοντινές εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

PL: Wierzymy, że jest to możliwe i dlatego tworzymy właśnie specjalną międzynarodową platformę internetową poświęconą debacie publicznej oraz najbliższym wyborom do europarlamentu.

 EN: We believe that this is possible and that is why we are creating a special international internet platform dedicated to public debate and the closest elections to the European Parliament.EL: Θέλουμε να ξεκινήσουμε την οικοδόμηση ενός νέου πολιτικού κινήματος στην Ευρώπη - στο ΚΕΝΤΡΟ, το οποίο είναι νέο, θαρραλέο, ανεξάρτητο, αντικειμενικό και ορθολογικό. Χωρίς αριστερό ή δεξιό ριζοσπαστισμό.

PL: Chcemy rozpocząć w Europie budowę nowego ruchu politycznego na samym środku politycznej sceny – w CENTRUM, młodym, odważnym, niezależnym, obiektywnym i racjonalnym. Bez lewicowych lub prawicowych radykalizmów.

EN: We want to start building a new political movement in Europe - in the CENTER, which is young, courageous, independent, objective and rational. Without left-wing or right-wing radicalism.EL: Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια νέα, ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη μαζί με την Ελλάδα. Θέλουμε επίσης να αποκαταστήσουμε πολλά από τα λάθη που έγιναν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία οδήγησαν, μεταξύ άλλων, στο Brexit και στην επανεγκατάσταση των προσφύγων. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα αμβλύνετε την τρέχουσα οικονομική κρίση στη χώρα σας. Η Ευρώπη χρειάζεται μια δυνατή Ελλάδα!.

PL: Chcemy wspólnie z Grecją budować nową silną i zjednoczoną Europę. Chcemy również naprawić wiele błędów, jakie popełniła i nadal popełnia dzisiejsza Unia Europejska, które m.in. doprowadziły do Brexitu oraz kryzysu związanego z relokacją uchodźców. Mamy nadzieję, że szybko uda się złagodzić obecny kryzys gospodarczy w Waszym kraju. Europa potrzebuje silnej Grecji!.

EN: We want to build a new strong and united Europe together with Greece. We also want to repair many of the mistakes that have been made by the European Union, which led to, among others, Brexit and the crisis of refugees relocation. We hope that you will quickly mitigate the current economic crisis in your country. Europe needs strong Greece!EL: Στο προσεχές μέλλον, θα αναλύσουμε προσεκτικά τις οικονομικές σχέσεις και το εμπόριο μεταξύ Πολωνίας και Ελλάδας. Σήμερα ξεκινάμε μια ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία θα συζητήσουμε πώς μπορούμε να εντείνουμε την οικονομική συνεργασία μεταξύ των χωρών μας. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί σας στο μέλλον, και γι’ αυτό σας προσκαλούμε σήμερα.

PL: W najbliższym czasie przeanalizujemy dokładnie stosunki gospodarcze i wymianę handlową pomiędzy Polską i Grecją. Już dzisiaj uruchamiamy na naszej stronie specjalną internetową platformę, na której będziemy w Polsce debatować nad zintensyfikowaniem współpracy gospodarczej pomiędzy naszymi krajami. Mamy nadzieję na owocną współpracę w przyszłości, do której zapraszamy już dzisiaj.

EN: In the near future, we will carefully analyse economic relations and trade between Poland and Greece. Today, we are launching a special online platform where we will discuss how to intensify economic cooperation between our countries. We look forward and invite you to fruitful coopereation in the future.ΜΑΖΙ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ, ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ!!

 RAZEM ZBUDUJEMY NOWĄ SILNĄ I GLOBALNIE WAŻNĄ UNIĘ EUROPEJSKĄ!

 TOGETHER WE WILL BUILD A NEW STRONG AND GLOBALLY IMPORTANT EUROPEAN UNION!


PLEASE VISIT OUR FACEBOOK DISCUSSION GROUP BELOW. WE WANT TO TALK ABOUT THE FUTURE OF THE EUROPEAN UNION. ONLY IN ENGLISH:

 


back