HU: Kedves Magyarok! Kedves Magyország!
      PL: Drodzy Węgrzy, Drogie Węgry
      EN: Dear Hungarian People, Dear Hungary

,

HU: Mi egy új Európai politikai, polgári online kezdeményezés vagyunk, mellyel célunk a reform és a korszerűsítés, nem csak országunkban, Lengyelországban, de az Európai Unión belül is. Szeretnénk megállapodást kötni az összes tagállammal, az ott élő polgárok jogainak tiszteletben tartása mellett. Mindenekfelett a HARMÓNIA ÉS A BÉKE vezérel bennünketPL: Jeste¶my now± europejsk± polityczn± internetow± inicjatyw± obywatelsk±, której celem jest głęboka reforma i unowocze¶nienie nie tylko naszego kraju, Polski, ale również Unii Europejskiej. Chcemy tego dokonać w porozumieniu ze wszystkimi krajami członkowskimi oraz w poszanowaniu praw wszystkich jej obywateli. Przede wszystkim jednak W ZGODZIE I SPOKOJU!EN: We are a new European political civic online initiative aimed at profound reform and modernisation not only of our country, Poland, but also of the European Union. We want to do this in agreement with all Member States and with respect to the rights of all their citizens. Above all, IN HARMONY AND PEACE!.HU: Hiszünk abban, hogy ez lehetséges és ezért hoztunk létre egy különleges nemzetközi internetes felületet kifejezetten a nyilvános vitákhoz és a legközelebbi európai parlamenti választásokhoz.

PL: Wierzymy, że jest to możliwe i dlatego tworzymy wła¶nie specjaln± międzynarodow± platformę internetow± po¶więcon± debacie publicznej oraz najbliższym wyborom do europarlamentu.

 EN: We believe that this is possible and that is why we are creating a special international internet platform dedicated to public debate and the closest elections to the European Parliament.HU: Szeretnénk elindítani egy új politikai mozgalmat Európában – a fiatal, bátor, független, tárgyilagos és racionális KÖZPONTBAN. Bal és jobboldali radikalizmus nélkül.

PL: Chcemy rozpocz±ć w Europie budowę nowego ruchu politycznego na samym ¶rodku politycznej sceny – w CENTRUM, młodym, odważnym, niezależnym, obiektywnym i racjonalnym. Bez lewicowych lub prawicowych radykalizmów.

EN: We want to start building a new political movement in Europe - in the CENTER, which is young, courageous, independent, objective and rational. Without left-wing or right-wing radicalism.HU: Új, erős és egyesült Európát szeretnénk építeni együtt, Magyarországgal. Szándékunkban áll helyre hozni azokat a hibákat, amelyek az Európai Unió működése során keletkeztek, és amelyek többek között a Brexithez és a menekültek áttelepítéséhez kapcsolódó krízishez vezettek.

PL: Chcemy wspólnie z Węgrami budować now± siln± i zjednoczon± Europę. Chcemy również naprawić wiele błędów, jakie popełniła i nadal popełnia dzisiejsza Unia Europejska, które m.in. doprowadziły do Brexitu oraz kryzysu zwi±zanego z relokacj± uchodĽców.

EN: We want to build a new strong and united Europe together with Hungary. We also want to repair many of the mistakes that have been made by the European Union, which led to, among others, Brexit and the crisis of refugees relocation.HU: A közeljövőben gondosan elemezzük a Magyarország és Lengyelország közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat. A napokban indítunk el egy olyan különleges online felületet, amelyen megvitatjuk, hogyan erősítsük a gazdasági együttműködést országaink között. Várjuk a jövőbeni együttműködést veletek, amire ma meghívunk benneteket.

PL: W najbliższym czasie przeanalizujemy dokładnie stosunki gospodarcze i wymianę handlow± pomiędzy Polsk± i Węgrami. Już dzisiaj uruchamiamy na naszej stronie specjaln± internetow± platformę, na której będziemy w Polsce debatować nad zintensyfikowaniem współpracy gospodarczej pomiędzy naszymi krajami. Mamy nadzieję na owocn± współpracę w przyszło¶ci, do której zapraszamy już dzisiaj.

EN: In the near future, we will carefully analyse economic relations and trade between Poland and Hungary. Today, we are launching a special online platform where we will discuss how to intensify economic cooperation between our countries. We look forward and invite you to fruitful coopereation in the future.¡JUNTOS CONSTRUIREMOS UNA NUEVA FUERZA Y UNA UNIÓN EUROPEA DE IMPORTANCIA GLOBAL!

 RAZEM ZBUDUJEMY NOWˇ SILNˇ I GLOBALNIE WAŻNˇ UNIĘ EUROPEJSKˇ!

 TOGETHER WE WILL BUILD A NEW STRONG AND GLOBALLY IMPORTANT EUROPEAN UNION!


PLEASE VISIT OUR FACEBOOK DISCUSSION GROUP BELOW. WE WANT TO TALK ABOUT THE FUTURE OF THE EUROPEAN UNION. ONLY IN ENGLISH:

 

back