LV: Cienījamā Latviešu tauta, cienījamā Latvija!
      PL: Drodzy Łotysze, Droga Łotwo
      EN: Dear Latvian People, Dear Latvia

,

LV: Mēs esam jauna Eiropas politiskā sabiedriskās tiešsaistes apvienība, kuras mērķis ir pamatīgas reformas un modernizācija ne tikai mūsu valstī, Polijā, bet arī Eiropas Savienībā. Mēs to vēlamies realizēt, sadarbojoties ar visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, balsoties uz šo valstu iedzīvotāju tiesībām. Mūsu galvenā vērtība ir būt HARMONIJĀ UN MIERĀ!PL: Jesteśmy nową europejską polityczną internetową inicjatywą obywatelską, której celem jest głęboka reforma i unowocześnienie nie tylko naszego kraju, Polski, ale również Unii Europejskiej. Chcemy tego dokonać w porozumieniu ze wszystkimi krajami członkowskimi oraz w poszanowaniu praw wszystkich jej obywateli. Przede wszystkim jednak W ZGODZIE I SPOKOJU!EN: We are a new European political civic online initiative aimed at profound reform and modernisation not only of our country, Poland, but also of the European Union. We want to do this in agreement with all Member States and with respect to the rights of all their citizens. Above all, IN HARMONY AND PEACE!.LV: Mēs ticam, ka tas ir iespējams, un tieši tas ir iemesls, kāpēc mēs izveidojam īpašu starptautisko interneta platformu, kas veltīta publiskām debatēm un informāciju par tuvākajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

PL: Wierzymy, że jest to możliwe i dlatego tworzymy właśnie specjalną międzynarodową platformę internetową poświęconą debacie publicznej oraz najbliższym wyborom do europarlamentu.

 EN: We believe that this is possible and that is why we are creating a special international internet platform dedicated to public debate and the closest elections to the European Parliament.LV: Mēs vēlamies veidot jaunu politisko kustību Eiropā – koncentrējoties uz jauniem, drosmīgiem, neatkarīgiem, objektīvi un racionāli domājošiem cilvēkiem. Mēs savā kustībā nevēlamies sašķelties kreisajā vai labējā radikālismā.

PL: Chcemy rozpocząć w Europie budowę nowego ruchu politycznego na samym środku politycznej sceny – w CENTRUM, młodym, odważnym, niezależnym, obiektywnym i racjonalnym. Bez lewicowych lub prawicowych radykalizmów.

EN: We want to start building a new political movement in Europe - in the CENTER, which is young, courageous, independent, objective and rational. Without left-wing or right-wing radicalism.LV: Mūsu galvenā infrastruktūras programma ir koncentrēta uz jaunas gaisa dzelzceļa trases sistēmas izbūvi, kurā tiktu iesaistīta arī jūsu valsts. Mēs vēlamies savienot savas valstis ar modernu, ātru, un videi draudzīgu dzelzceļa sistēmu, kas tiks būvēta, pateicoties modernajām tehnoloģijām – tā tiks atklāta ātrāk, efektīvāk, un lētāk, salīdzinot ar tradicionālo dzelzceļa trašu izbūvi. Detalizētāka informācija būs pieejama pavisam drīz.

PL:Nasz główny program infrastrukturalny dotyczy budowy nowego napowietrznego systemu kolejowego, który w zamierzeniach swoi zasięgiem będzie obejmował również Wasz kraj. Chcemy połączyć nasze kraje nowoczesną, szybką i ekologiczną koleją, której budowa – dzięki najnowocześniejszym technologiom – przebiegnie szybko, sprawnie i o wiele taniej niż budowa tradycyjnych kolei naziemnych. Szczegóły podamy wkrótce tutaj.

EN: Our main infrastructure program concerns the construction of a new overhead railway system that will also cover your country. We want to connect our countries with a modern, fast and ecological railway system that will be constructed thanks to state-of-the-art technologies - it will also be launched quickly, efficiently and at a lower cost in comparison with the construction of traditional railways. Details will be published soon here.LV: Mēs vēlamies kopā ar Latviju izveidot jaunu, spēcīgu un vienotu Eiropu. Mēs arī vēlamies labot daudzas kļūdas, kas ir piekļautas Eiropas Savienībā, kas ir rezultātā novedušas gan pie Brexit situācijas, gan bēgļu krīzes.

PL: Chcemy wspólnie z Łotwą budować nową silną i zjednoczoną Europę. Chcemy również naprawić wiele błędów, jakie popełniła i nadal popełnia dzisiejsza Unia Europejska, które m.in. doprowadziły do Brexitu oraz kryzysu związanego z relokacją uchodźców.

EN: We want to build a new strong and united Europe together with Latvia. We also want to repair many of the mistakes that have been made by the European Union, which led to, among others, Brexit and the crisis of refugees relocation.LV: Tuvākajā nākotnē mēs rūpīgi analizēsim ekonomiskās attiecības un tirgu starp Poliju un Latviju. Šodien mēs atklājam īpašu tiešsaistes platformu, kurā mēs apspriedīsim kā pastiprināt ekonomisko sadarbību starp mūsu valstīm. Mēs ceram uz sadarbību ar jums nākotnē, uz ko aicinām jau šodien.

PL: W najbliższym czasie przeanalizujemy dokładnie stosunki gospodarcze i wymianę handlową pomiędzy Polską i Łotwą. Już dzisiaj uruchamiamy na naszej stronie specjalną internetową platformę, na której będziemy w Polsce debatować nad zintensyfikowaniem współpracy gospodarczej pomiędzy naszymi krajami. Mamy nadzieję na owocną współpracę w przyszłości, do której zapraszamy już dzisiaj.

EN: In the near future, we will carefully analyse economic relations and trade between Poland and Latvia. Today, we are launching a special online platform where we will discuss how to intensify economic cooperation between our countries. We look forward and invite you to fruitful coopereation in the future.KOPĀ MĒS IZVEIDOSIM JAUNU, SPĒCĪGU UN GLOBĀLI NOZĪMĪGU EIROPAS SAVIENĪBU!

 RAZEM ZBUDUJEMY NOWĄ SILNĄ I GLOBALNIE WAŻNĄ UNIĘ EUROPEJSKĄ!

 TOGETHER WE WILL BUILD A NEW STRONG AND GLOBALLY IMPORTANT EUROPEAN UNION!

 Ja jūsu viedoklis sakrīt ar mūsu, lūdzu sakontaktējieties ar mums, vēlams angļu valodā.


PLEASE VISIT OUR FACEBOOK DISCUSSION GROUP BELOW. WE WANT TO TALK ABOUT THE FUTURE OF THE EUROPEAN UNION. ONLY IN ENGLISH:

 

back