LT: Mieli lietuviai, miela Lietuva, mieli kaimynai
      PL: Drodzy Litwini, Droga Litwo, Drodzy Sąsiedzi
      EN: Dear Lithuanians, Dear Lithuania, Dear Neighbours

,

LT: Esame nauja europinė politinė internetinė piliečių iniciatyva, kurios tikslas yra gilus ne tik Lenkijos, bet ir visos Europos Sąjungos, reformavimas ir modernizavimas. Tai norime pasiekti visų valstybių narių pritarimu ir gerbiant visų jų piliečių teises. Bet visų pirma – remiantis SANTARVE IR SANTAIKA!PL: Jesteśmy nową europejską polityczną internetową inicjatywą obywatelską, której celem jest głęboka reforma i unowocześnienie nie tylko naszego kraju, Polski, ale również Unii Europejskiej. Chcemy tego dokonać w porozumieniu ze wszystkimi krajami członkowskimi oraz w poszanowaniu praw wszystkich jej obywateli. Przede wszystkim jednak W ZGODZIE I SPOKOJU!EN: We are a new European political civic online initiative aimed at profound reform and modernisation not only of our country, Poland, but also of the European Union. We want to do this in agreement with all Member States and with respect to the rights of all their citizens. Above all, IN HARMONY AND PEACE!.LT: Tikime, kad tai yra įmanoma, ir būtent todėl kuriame specialią tarptautinę interneto platformą, skirtą viešiesiems debatams ir artimiausiems rinkimams į Europos parlamentą.

PL: Wierzymy, że jest to możliwe i dlatego tworzymy właśnie specjalną międzynarodową platformę internetową poświęconą debacie publicznej oraz najbliższym wyborom do europarlamentu.

 EN: We believe that this is possible and that is why we are creating a special international internet platform dedicated to public debate and the closest elections to the European Parliament.LT: Norime pradėti kurti naują Europos politinį judėjimą – pačiame politinės arenos CENTRE – jauname, drąsiame, nepriklausomame, objektyviame ir racionaliame. Be kairiosios ar dešiniosios pakraipos radikalizmų.

PL: Chcemy rozpocząć w Europie budowę nowego ruchu politycznego na samym środku politycznej sceny – w CENTRUM, młodym, odważnym, niezależnym, obiektywnym i racjonalnym. Bez lewicowych lub prawicowych radykalizmów.

EN: We want to start building a new political movement in Europe - in the CENTER, which is young, courageous, independent, objective and rational. Without left-wing or right-wing radicalism.LT: Mūsų pagrindinė infrastruktūrinė programa susijusi su naujo viršžeminio geležinkelio, kurio tinklas apimtų ir Jūsų šalį, statyba. Norime sujungti mūsų šalis modernaus, greito ir ekologiško geležinkelio sistema, kurios statyba – šiuolaikiškiausių technologijų dėka – vyks sparčiai, efektyviai ir žymiai pigiau nei tradicinio antžeminio geležinkelio trasų. Išsamesnę informaciją netrukus pateiksime čia.

PL:Nasz główny program infrastrukturalny dotyczy budowy nowego napowietrznego systemu kolejowego, który w zamierzeniach swoi zasięgiem będzie obejmował również Wasz kraj. Chcemy połączyć nasze kraje nowoczesną, szybką i ekologiczną koleją, której budowa – dzięki najnowocześniejszym technologiom – przebiegnie szybko, sprawnie i o wiele taniej niż budowa tradycyjnych kolei naziemnych. Szczegóły podamy wkrótce tutaj.

EN: Our main infrastructure program concerns the construction of a new overhead railway system that will also cover your country. We want to connect our countries with a modern, fast and ecological railway system that will be constructed thanks to state-of-the-art technologies - it will also be launched quickly, efficiently and at a lower cost in comparison with the construction of traditional railways. Details will be published soon here.LT: Mes norime kartu su Lietuva kurti naują stiprią ir suvienytą Europą. Taip pat norine atitaisyti nemažai klaidų, kurias padarė dabartinė Europos Sąjunga ir kurios lėmė tokias problemas kaip, pavyzdžiui, Brexit‘as ar pabėgėlių krizė.

PL: Chcemy wspólnie z Litwą budować nową silną i zjednoczoną Europę. Chcemy również naprawić wiele błędów, jakie popełniła i nadal popełnia dzisiejsza Unia Europejska, które m.in. doprowadziły do Brexitu oraz kryzysu związanego z relokacją uchodźców.

EN: We want to build a new strong and united Europe together with Lithuania. We also want to repair many of the mistakes that have been made by the European Union, which led to, among others, Brexit and the crisis of refugees relocation.LT: Artimiausiu metu atidžiai išanalizuosime Lenkijos ir Lietuvos ekonominius santykius bei prekybinius ryšius. Jau šiandien atidarome specialią interneto platformą, kurioje diskutuosime, kaip galėtume sustiprinti ekonominį bendradarbiavimą tarp mūsų šalių. Tikimės naudingo bendradarbiavimo ateityje, į kurią kviečiame žengti jau šiandien.

PL: W najbliższym czasie przeanalizujemy dokładnie stosunki gospodarcze i wymianę handlową pomiędzy Polską i Litwą. Już dzisiaj uruchamiamy na naszej stronie specjalną internetową platformę, na której będziemy w Polsce debatować nad zintensyfikowaniem współpracy gospodarczej pomiędzy naszymi krajami. Mamy nadzieję na owocną współpracę w przyszłości, do której zapraszamy już dzisiaj.

EN: In the near future, we will carefully analyse economic relations and trade between Poland and Lithuania. Today, we are launching a special online platform where we will discuss how to intensify economic cooperation between our countries. We look forward and invite you to fruitful coopereation in the future.KARTU SUKURSIME NAUJĄ STIPRIĄ IR GLOBALIAI REIKŠMINGĄ EUROPOS SĄJUNGĄ!

 RAZEM ZBUDUJEMY NOWĄ SILNĄ I GLOBALNIE WAŻNĄ UNIĘ EUROPEJSKĄ!

 TOGETHER WE WILL BUILD A NEW STRONG AND GLOBALLY IMPORTANT EUROPEAN UNION!

Jeigu galvojate panašiai, kaip mes, susisiekite su mumis (geriausia - anglų kalba).

PLEASE VISIT OUR FACEBOOK DISCUSSION GROUP BELOW. WE WANT TO TALK ABOUT THE FUTURE OF THE EUROPEAN UNION. ONLY IN ENGLISH:

 


back