PT: Caro povo Português, caro Portugal
      PL: Drodzy Portugalczycy, Droga Portugalio
      EN: Dear Portuguese People, Dear Portugal

,

PT: Somos uma nova iniciativa política civil Europeia online destinada à reformas profundas e à modernização, não apenas de nosso país, a Polónia, mas também da União Europeia. Queremos proceder em acordo com todos os Estados Membros e respeitando os direitos de todos os seus cidadãos. Acima de tudo, EM HARMONIA E PAZ!PL: Jesteśmy nową europejską polityczną internetową inicjatywą obywatelską, której celem jest głęboka reforma i unowocześnienie nie tylko naszego kraju, Polski, ale również Unii Europejskiej. Chcemy tego dokonać w porozumieniu ze wszystkimi krajami członkowskimi oraz w poszanowaniu praw wszystkich jej obywateli. Przede wszystkim jednak W ZGODZIE I SPOKOJU!EN: We are a new European political civic online initiative aimed at profound reform and modernisation not only of our country, Poland, but also of the European Union. We want to do this in agreement with all Member States and with respect to the rights of all their citizens. Above all, IN HARMONY AND PEACE!.PT: Acreditamos que isso seja possível e é por isso que estamos a criar uma plataforma virtual internacional dedicada ao debate público e às próximas eleições ao Parlamento Europeu.

PL: Wierzymy, że jest to możliwe i dlatego tworzymy właśnie specjalną międzynarodową platformę internetową poświęconą debacie publicznej oraz najbliższym wyborom do europarlamentu.

 EN: We believe that this is possible and that is why we are creating a special international internet platform dedicated to public debate and the closest elections to the European Parliament.PT: Queremos começar a construir um novo movimento político na Europa – no CENTRO, jovem, corajoso, independente, objetivo e racional. Sem radicalismos de esquerda ou de direita.

PL: Chcemy rozpocząć w Europie budowę nowego ruchu politycznego na samym środku politycznej sceny – w CENTRUM, młodym, odważnym, niezależnym, obiektywnym i racjonalnym. Bez lewicowych lub prawicowych radykalizmów.

EN: We want to start building a new political movement in Europe - in the CENTER, which is young, courageous, independent, objective and rational. Without left-wing or right-wing radicalism.PT: Queremos construir uma nova Europa forte e unida junto à Portugal. Também queremos consertar muitos dos erros que têm sido cometidos pela União Europeia e que levaram, dentre outros, ao Brexit e à crise de reassentamento de refugiados.

PL: Chcemy wspólnie z Portugalią budować nową silną i zjednoczoną Europę. Chcemy również naprawić wiele błędów, jakie popełniła i nadal popełnia dzisiejsza Unia Europejska, które m.in. doprowadziły do Brexitu oraz kryzysu związanego z relokacją uchodźców.

EN: We want to build a new strong and united Europe together with Portugal. We also want to repair many of the mistakes that have been made by the European Union, which led to, among others, Brexit and the crisis of refugees relocation.PT: Em um futuro próximo, analisaremos cuidadosamente as relações económicas e o comércio entre Polónia e Portugal. Hoje estamos a lançar uma plataforma online especial na qual discutiremos como intensificar a cooperação económica entre nossos países. Esperamos que haja uma cooperação frutífera no futuro, ao qual o convidamos desde já.

PL: W najbliższym czasie przeanalizujemy dokładnie stosunki gospodarcze i wymianę handlową pomiędzy Polską i Portugalią. Już dzisiaj uruchamiamy na naszej stronie specjalną internetową platformę, na której będziemy w Polsce debatować nad zintensyfikowaniem współpracy gospodarczej pomiędzy naszymi krajami. Mamy nadzieję na owocną współpracę w przyszłości, do której zapraszamy już dzisiaj.

EN: In the near future, we will carefully analyse economic relations and trade between Poland and Portugal. Today, we are launching a special online platform where we will discuss how to intensify economic cooperation between our countries. We look forward and invite you to fruitful coopereation in the future.JUNTOS CONSTRUÍMOS UMA NOVA UNIÃO EUROPEIA, FORTE E GLOBALMENTE IMPORTANTE!

 RAZEM ZBUDUJEMY NOWĄ SILNĄ I GLOBALNIE WAŻNĄ UNIĘ EUROPEJSKĄ!

 TOGETHER WE WILL BUILD A NEW STRONG AND GLOBALLY IMPORTANT EUROPEAN UNION!

Se pensas da mesma forma, entre em contacto conosco, de preferência em inglês


PLEASE VISIT OUR FACEBOOK DISCUSSION GROUP BELOW. WE WANT TO TALK ABOUT THE FUTURE OF THE EUROPEAN UNION. ONLY IN ENGLISH:

 

back