RO: Stimați cetățeni români, stimată Românie
      PL: Drodzy Rumuni, Droga Rumunio
      EN: Dear Romanian People, Dear Romania

,

RO: Reprezentăm o nouă inițiativă civilă politică europeană online, care are ca scop reforma profundă și modernizarea, nu doar a țării noastre, Polonia, ci și a Uniunii Europene. Ne dorim să facem acest lucru de comun acord cu toate Statele Membre și respectând drepturile tuturor cetățenilor acestora. Mai presus de toate, ÎN ARMONIE ȘI PACE!!PL: Jesteśmy nową europejską polityczną internetową inicjatywą obywatelską, której celem jest głęboka reforma i unowocześnienie nie tylko naszego kraju, Polski, ale również Unii Europejskiej. Chcemy tego dokonać w porozumieniu ze wszystkimi krajami członkowskimi oraz w poszanowaniu praw wszystkich jej obywateli. Przede wszystkim jednak W ZGODZIE I SPOKOJU!EN: We are a new European political civic online initiative aimed at profound reform and modernisation not only of our country, Poland, but also of the European Union. We want to do this in agreement with all Member States and with respect to the rights of all their citizens. Above all, IN HARMONY AND PEACE!.RO: Credem că acest lucru este posibil și de aceea creăm o platformă internațională specială pe internet, dedicată dezbaterilor publice și viitoarelor alegeri pentru Parlamentul European.

PL: Wierzymy, że jest to możliwe i dlatego tworzymy właśnie specjalną międzynarodową platformę internetową poświęconą debacie publicznej oraz najbliższym wyborom do europarlamentu.

 EN: We believe that this is possible and that is why we are creating a special international internet platform dedicated to public debate and the closest elections to the European Parliament.RO: Dorim să începem formarea unei noi mișcări politice în Europa – în CENTRU, care să fie tânără, curajoasă, independentă, obiectivă și rațională. Fără niciun fel de radicalism de stânga sau de dreapta.

PL: Chcemy rozpocząć w Europie budowę nowego ruchu politycznego na samym środku politycznej sceny – w CENTRUM, młodym, odważnym, niezależnym, obiektywnym i racjonalnym. Bez lewicowych lub prawicowych radykalizmów.

EN: We want to start building a new political movement in Europe - in the CENTER, which is young, courageous, independent, objective and rational. Without left-wing or right-wing radicalism.RO: Dorim să formăm o nouă Europă puternică și unită, împreună cu România. De asemenea, dorim să reparăm multe dintre greșelile făcute de Uniunea Europeană, care au dus, printre altele, la Brexit și criza relocării refugiaților.

PL: Chcemy wspólnie z Rumunią budować nową silną i zjednoczoną Europę. Chcemy również naprawić wiele błędów, jakie popełniła i nadal popełnia dzisiejsza Unia Europejska, które m.in. doprowadziły do Brexitu oraz kryzysu związanego z relokacją uchodźców.

EN: We want to build a new strong and united Europe together with Romania. We also want to repair many of the mistakes that have been made by the European Union, which led to, among others, Brexit and the crisis of refugees relocation.RO: În viitorul apropiat, vom analiza cu atenție relațiile economice și comerțul dintre Polonia și România. Astăzi, lansăm o platformă online specială, pe care vom discuta modul de intensificare a cooperării economice dintre țările noastre. Așteptăm cu nerăbdare cooperarea cu dumneavoastră pe viitor, la care vă invităm astăzi.

PL: W najbliższym czasie przeanalizujemy dokładnie stosunki gospodarcze i wymianę handlową pomiędzy Polską i Rumunią. Już dzisiaj uruchamiamy na naszej stronie specjalną internetową platformę, na której będziemy w Polsce debatować nad zintensyfikowaniem współpracy gospodarczej pomiędzy naszymi krajami. Mamy nadzieję na owocną współpracę w przyszłości, do której zapraszamy już dzisiaj.

EN: In the near future, we will carefully analyse economic relations and trade between Poland and Romania. Today, we are launching a special online platform where we will discuss how to intensify economic cooperation between our countries. We look forward and invite you to fruitful coopereation in the future.ÎMPREUNĂ VOM FORMA O NOUĂ UNIUNE EUROPEANĂ PUTERNICĂ ȘI IMPORTANTĂ PE PLAN GLOBAL!

 RAZEM ZBUDUJEMY NOWĄ SILNĄ I GLOBALNIE WAŻNĄ UNIĘ EUROPEJSKĄ!

 TOGETHER WE WILL BUILD A NEW STRONG AND GLOBALLY IMPORTANT EUROPEAN UNION!

Dacă sunteți de aceeași părere, vă rugăm să ne contactați, preferabil în limba englezău


PLEASE VISIT OUR FACEBOOK DISCUSSION GROUP BELOW. WE WANT TO TALK ABOUT THE FUTURE OF THE EUROPEAN UNION. ONLY IN ENGLISH:

 

back