SV: Dragi Slovenci, draga Slovenija
      PL: Drodzy Słowenie, Droga Słowenio
      EN: Dear Slovenian People, Dear Slovenia

,

SV: Smo nova evropska politična spletna civilna iniciativa, katere cilj je temeljita reforma in modernizacija ne samo naše države, Poljske, ampak tudi Evropske unije. To želimo doseči s sporazumom z vsemi državami članicami in ob spoštovanju pravic vseh njihovih državljanov, predvsem pa v HARMONIJI IN MIRU!PL: Jesteśmy nową europejską polityczną internetową inicjatywą obywatelską, której celem jest głęboka reforma i unowocześnienie nie tylko naszego kraju, Polski, ale również Unii Europejskiej. Chcemy tego dokonać w porozumieniu ze wszystkimi krajami członkowskimi oraz w poszanowaniu praw wszystkich jej obywateli. Przede wszystkim jednak W ZGODZIE I SPOKOJU!EN: We are a new European political civic online initiative aimed at profound reform and modernisation not only of our country, Poland, but also of the European Union. We want to do this in agreement with all Member States and with respect to the rights of all their citizens. Above all, IN HARMONY AND PEACE!.SV: Verjamemo, da je to mogoče in ravno zato smo razvili posebno mednarodno spletno platformo, ki je posvečena javni razpravi in prihodnjim volitvam v Evropski parlament.

PL: Wierzymy, że jest to możliwe i dlatego tworzymy właśnie specjalną międzynarodową platformę internetową poświęconą debacie publicznej oraz najbliższym wyborom do europarlamentu.

 EN: We believe that this is possible and that is why we are creating a special international internet platform dedicated to public debate and the closest elections to the European Parliament.SV: V Evropi želimo začeti z razvojem novega političnega gibanja ‒ v samem SREDIŠČU politične scene, mladem, pogumnem, neodvisnem, objektivnem in razumskem. Brez levega ali desnega radikalizma.

PL: Chcemy rozpocząć w Europie budowę nowego ruchu politycznego na samym środku politycznej sceny – w CENTRUM, młodym, odważnym, niezależnym, obiektywnym i racjonalnym. Bez lewicowych lub prawicowych radykalizmów.

EN: We want to start building a new political movement in Europe - in the CENTER, which is young, courageous, independent, objective and rational. Without left-wing or right-wing radicalism.SV: Skupaj s Slovenijo želimo zgraditi novo močno in združeno Evropo. Prav tako želimo popraviti veliko napak obstoječe Evropske unije, ki so med drugim pripeljale do Brexita in begunske krize.

PL: Chcemy wspólnie ze Słowenią budować nową silną i zjednoczoną Europę. Chcemy również naprawić wiele błędów, jakie popełniła i nadal popełnia dzisiejsza Unia Europejska, które m.in. doprowadziły do Brexitu oraz kryzysu związanego z relokacją uchodźców.

EN: We want to build a new strong and united Europe together with Slovenia. We also want to repair many of the mistakes that have been made by the European Union, which led to, among others, Brexit and the crisis of refugees relocation.SV: V bližnji prihodnosti bomo natančno preučili gospodarske odnose in trgovanje med Poljsko in Slovenijo. Že danes bomo na naši spletni strani zagnali posebno spletno platformo, na kateri bomo razpravljali kako okrepiti gospodarsko sodelovanje med našima državama. Veselimo se našega sodelovanja v prihodnosti, h kateremu vas vabimo že danes.

PL: W najbliższym czasie przeanalizujemy dokładnie stosunki gospodarcze i wymianę handlową pomiędzy Polską i Słowenią. Już dzisiaj uruchamiamy na naszej stronie specjalną internetową platformę, na której będziemy w Polsce debatować nad zintensyfikowaniem współpracy gospodarczej pomiędzy naszymi krajami. Mamy nadzieję na owocną współpracę w przyszłości, do której zapraszamy już dzisiaj.

EN: In the near future, we will carefully analyse economic relations and trade between Poland and Slovenia. Today, we are launching a special online platform where we will discuss how to intensify economic cooperation between our countries. We look forward and invite you to fruitful coopereation in the future.SKUPAJ BOMO ZGRADILI MOČNO IN SVETOVNO POMEMBNO EVROPSKO UNIJO!

 RAZEM ZBUDUJEMY NOWĄ SILNĄ I GLOBALNIE WAŻNĄ UNIĘ EUROPEJSKĄ!

 TOGETHER WE WILL BUILD A NEW STRONG AND GLOBALLY IMPORTANT EUROPEAN UNION!

Če mislite podobno kot mi, stopite v stik z nami, najboljše v angleškem jeziku.

PLEASE VISIT OUR FACEBOOK DISCUSSION GROUP BELOW. WE WANT TO TALK ABOUT THE FUTURE OF THE EUROPEAN UNION. ONLY IN ENGLISH:

 


back