SE: Kära Svenskar, Kära Sverige
      PL: Drodzy Szwedzi, Droga Szwecjo
      EN: Dear Swedish People, Dear Sweden

,

SE: Vi representerar ett nytt europeiskt medborgarinitiativ via internet, vars mål är att inte bara göra en djup reform av vårt land, Polen, men också att reformera den Europeiska unionen. Vi vill göra detta med samförstånd med alla medlemsländer och att EU medborgarnas rättigheter respekteras. Framför allt i fred och harmoni!PL: Jesteśmy nową europejską polityczną internetową inicjatywą obywatelską, której celem jest głęboka reforma i unowocześnienie nie tylko naszego kraju, Polski, ale również Unii Europejskiej. Chcemy tego dokonać w porozumieniu ze wszystkimi krajami członkowskimi oraz w poszanowaniu praw wszystkich jej obywateli. Przede wszystkim jednak W ZGODZIE I SPOKOJU!EN: We are a new European political civic online initiative aimed at profound reform and modernisation not only of our country, Poland, but also of the European Union. We want to do this in agreement with all Member States and with respect to the rights of all their citizens. Above all, IN HARMONY AND PEACE!.SE: Vi tror att detta är möjligt och det är därför vi skapar en särskild internationell internetplattform som är inriktad på den offentliga debatten och det kommande valet till Europaparlamentet.

PL: Wierzymy, że jest to możliwe i dlatego tworzymy właśnie specjalną międzynarodową platformę internetową poświęconą debacie publicznej oraz najbliższym wyborom do europarlamentu.

 EN: We believe that this is possible and that is why we are creating a special international internet platform dedicated to public debate and the closest elections to the European Parliament.SE: Vi vill börja bygga en ny politisk rörelse i Europa mitt i den politiska scenen - i CENTRUM som är ung, modig, självständig, objektiv och rationell. Utan att vara vänster eller högerradikala.

PL: Chcemy rozpocząć w Europie budowę nowego ruchu politycznego na samym środku politycznej sceny – w CENTRUM, młodym, odważnym, niezależnym, obiektywnym i racjonalnym. Bez lewicowych lub prawicowych radykalizmów.

EN: We want to start building a new political movement in Europe - in the CENTER, which is young, courageous, independent, objective and rational. Without left-wing or right-wing radicalism.SE: Tillsammans med Sverige vill vi bygga ett nytt och starkt förenat Europa. Vi vill också laga flera av de misstag som har begåtts och fortfarande begås av Europeiska unionen idag som ledde till Brexit och krisen för omlokalisering av flyktingar.

PL: Chcemy wspólnie ze Szwecją budować nową silną i zjednoczoną Europę. Chcemy również naprawić wiele błędów, jakie popełniła i nadal popełnia dzisiejsza Unia Europejska, które m.in. doprowadziły do Brexitu oraz kryzysu związanego z relokacją uchodźców.

EN: We want to build a new strong and united Europe together with Sweden. We also want to repair many of the mistakes that have been made by the European Union, which led to, among others, Brexit and the crisis of refugees relocation.SE: Under den närmaste framtiden analyserar vi noggrant ekonomiska relationer och byteshandel mellan Polen och Sverige. Idag lanserar vi en särskild onlineplattform på vår hemsida där vi diskuterar Polens intensifiering av det ekonomiska samarbetet mellan våra länder. Vi hoppas på ett framgångsrikt samarbete i framtiden som vi bjuder in till redan idag.

PL: W najbliższym czasie przeanalizujemy dokładnie stosunki gospodarcze i wymianę handlową pomiędzy Polską i Szwecją. Już dzisiaj uruchamiamy na naszej stronie specjalną internetową platformę, na której będziemy w Polsce debatować nad zintensyfikowaniem współpracy gospodarczej pomiędzy naszymi krajami. Mamy nadzieję na owocną współpracę w przyszłości, do której zapraszamy już dzisiaj.

EN: In the near future, we will carefully analyse economic relations and trade between Poland and Sweden. Today, we are launching a special online platform where we will discuss how to intensify economic cooperation between our countries. We look forward and invite you to fruitful coopereation in the future.TILLSAMMANS SKA VI BYGGA EN NY STARK EUROPEISK UNION SOM ÄR VIKTIG GLOBALT!

 RAZEM ZBUDUJEMY NOWĄ SILNĄ I GLOBALNIE WAŻNĄ UNIĘ EUROPEJSKĄ!

 TOGETHER WE WILL BUILD A NEW STRONG AND GLOBALLY IMPORTANT EUROPEAN UNION!

Om du tycker precis som oss vill vi att du kontaktar oss helst på engelska


PLEASE VISIT OUR FACEBOOK DISCUSSION GROUP BELOW. WE WANT TO TALK ABOUT THE FUTURE OF THE EUROPEAN UNION. ONLY IN ENGLISH:

 

back