Witamy na stronie Politycznej Inicjatywy Obywatelskiej 5RP


Program polityczny ruchu obywatelskiego 5RP

Uwaga! Program naszej inicjatywy politycznej jest projektem otwartym w okresie 11/11 2017 - 11/11 2018. Każdy z internautów może w dowolnej chwili skomentować każdą składową programu na naszej internetowej platformie. Ty też możesz dodać swój własny projekt, który po akceptacji umieścimy na naszej platformie. W przypadku uzyskania 51% poparcia - wejdzie on do oficjalnego programu politycznego 5RP - PROJEKT POLITYKA. Zapraszamy serdecznie do współtworzenia najlepszego obywatelskiego programu (a)politycznego dla Polski.

[OTWARTY, EDYTOWANY, POPRAWIANY, UDOSKONALANY - TY TEŻ MOŻESZ NAM POMÓC]

 • 0. PROJEKTY SPECJALNE

  Projekty Specjalne to inaczej nasze projekty flagowe, którymi chcemy zainteresować Polaków w sposób szczególny albowiem dotyczą one najważniejszych aspektów naszego życia, lub mają strategiczne znaczenie dla naszego kraju.

  001 - Budowa nowoczesnego nadziemnej sieci kolejowej szybkiej prędkości ICE - innowacyjny autorski projekt budowy nowej sieci kolejowej szybkich prędkości dla ruchu pasażerskiego i towarowego w Europie Wschodniej. Debata przedpremierowa tutaj
  002 - Generalna Reforma Policji - (struktury, redukcja biurokracji, opłaty interwencyjne, częściowa komercjalizacja, restruktyryzacja, elektronizacja)
  003 - Nowy Kodeks Karny - rewizja
  004 - Reforma Służby Penitencjarnej - reklasyfikacja zakładów karnych, budowa nowych zakładów adaptacyjnych, resocjalizacyjnych i karnych, nowe programy resocjalizacyjne - debata
  005 - Program Antykorupcyjny „50” – 50.000 zł nagrody oraz zwolnienie lub nadzwyczajne zmniejszenie odpowiedzialności karnej za obciążające zeznania dotyczące praktyk korupcyjnych stosowanych w przemyśle farmaceutycznym, paliwowym, energetycznym – do konsultacji społecznych i międzyresortowych
  006POLICJA - TWÓJ PARTNER - (ocieplenie wizerunku i relacji z Policją) - dyskusja nad propozycją projektu
  007 PROJEKT TERMINAL - opracowanie prostego systemu elektronicznej łączności z administracją publiczną (modernizacja, uproszczenie i upowszechnienie e-PUAP i Profilu Zaufanego)
  008 -  [twój projekt]
  009 -  [twój projekt]
  010 -  [twój projekt]
  011 -  [twój projekt]
  012 -  [twój projekt]

 

 • 12. ROLNICTWO

  Rolnictwo jest ważnym sektorem polskiej gospodarki. Wspierając producentów polskiej żywności na platformie POLWIDE wspieramy jednocześnie polskich rolników. Chcemy postawić na polską żywność. Chcemy również zapewnić rolnikom bezpieczeństwo na wypadek nieprzewidywanych zjawisk atmosferycznych w postaci ubezpieczenia podstawowego opłacanego przez pierwsze pięć lat obowiązywania projektu z budżetu państwa.

  650 - [twój projekt]
  651 - [twój projekt]
  652 - [twój projekt]
  653 - [twój projekt]
  654 - [twój projekt]
  655 - [twój projekt]

   

 • 13. ŚRODOWISKO

  [opis w trakcie przygotowania]. Jeżeli uważasz, że  w tej sekcji brakuje czegoś istotnego dla Ciebie - złóż własną propozycję projektu. Po dokonaniu analizy i uzyskaniu naszej akceptacji - umieścimy ją na tej stronie oraz w katalogu naszych projektów i koncepcji politycznych

  700 - [twój projekt]
  701 - Ustawa dot. promocji odnawialnych źródeł energii
  702 - Ustawa dot. promocji alternatywnych źródeł energii
  703 - Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z dziedziny ekologii i ochrony środowiska w szkołach podstawowych i średnich
  704 - Wprowadzenie normy środowiskowej dotyczącej obowiązku używania silników gazowych zasilanych gazem ziemnym ograniczającym szkodliwy wpływ na środowisko naturalne oraz redukującym koszty pracy we wszystkich lokomotywach manewrowych w Polsce.
   

   

 • 14. BUDOWNICTWO

  [opis w trakcie przygotowania]. Jeżeli uważasz, że  w tej sekcji brakuje czegoś istotnego dla Ciebie - złóż własną propozycję projektu. Po dokonaniu analizy i uzyskaniu naszej akceptacji - umieścimy ją na tej stronie oraz w katalogu naszych projektów i koncepcji politycznych

  750 - Utworzenie Państwowego Zakładu Budowlanego - [w trakcie przygotowania]
  751 - Program Powszechnego Budownictwa Mieszkalnego dla młodych - w przygotowaniu
  752 - [twój projekt]
  753 - [twój projekt]
  754 - [twój projekt]

   

 • 15. SPORT

  [opis w trakcie przygotowania]. Jeżeli uważasz, że  w tej sekcji brakuje czegoś istotnego dla Ciebie - złóż własną propozycję projektu. Po dokonaniu analizy i uzyskaniu naszej akceptacji - umieścimy ją na tej stronie oraz w katalogu naszych projektów i koncepcji politycznych

  800 - [twój projekt]
  801 - [twój projekt]

  802 - Likwidacja PZPNprzejęcie zadań przez nowo utworzony Departament Piłki Nożnej w Ministerstwie Sportu, projekt do konsultacji - [w trakcie przygotowania]

  803 - [twój projekt]
  804 - [twój projekt]

   

 • 18. POZOSTAŁE PROJEKTY

  Tutaj znajdziesz listę wszystkich naszych projektów, które nie zostały wymienione powyżej. Jeżeli uważasz, że  w naszym programie brakuje czegoś istotnego dla Ciebie - złóż własną propozycję projektu. Po dokonaniu analizy i uzyskaniu naszej akceptacji - umieścimy ją na tej stronie oraz w katalogu naszych projektów i koncepcji politycznych.

  950 - ENIGMA - Projekt Zabezpieczeń Antypodsłuchowych  w administracji publicznej. System komunikacji elektronicznej oparty na wysyłaniu wielu fałszywych informacji i jednej prawdziwej. Odczytu prawdziwej dokonuje inne niezależne centrum weryfikacyjne ENIGMA 2. - [projekt w trakcie przygotowania].

  951 - ENIGMA 2 - System odczytu informacji niejawnych w systemie komunikacji elektronicznej ENIGMA - [projekt w trakcie przygotowania].

  952 - LSK SERGIUSZ - Losowy System Kadrowy - projekt aplikacji stosowany w konkursach na stanowiska pracy w administracji publicznej polegający na losowym wyborze jednego z określonej liczby kandydatów spełniajacych wymagania konkursu. Randomizacja procesu decyzyjnego.

  953 - [twój projekt]
  954 - [twój projekt]
  955 - [twój projekt]

   

 • Czy chciał(a)byś coś dodać od siebie? Nie zgadasz się z czymkolwiek? Dołącz do nas i wyraź swój pogląd lub wspomóż projekt swoją wiedzą i doświadczeniem

 • Serdecznie zapraszamy wszystkich uczciwych, zdolnych, ambitnych i pozytywnych Polaków to wzięcia udziału w tworzeniu pierwszej w pełni internetowej partii politycznej w Polsce! Dołącz!