Witamy na stronie Politycznej Inicjatywy Obywatelskiej 5RP


Program polityczny ruchu obywatelskiego 5RP

Uwaga! Program naszej inicjatywy politycznej jest projektem otwartym w okresie 11/11 2017 - 11/11 2018. Każdy z internautów może w dowolnej chwili skomentować każdą składową programu na naszej internetowej platformie. Ty też możesz dodać swój własny projekt, który po akceptacji umieścimy na naszej platformie. W przypadku uzyskania 51% poparcia - wejdzie on do oficjalnego programu politycznego 5RP - PROJEKT POLITYKA. Zapraszamy serdecznie do współtworzenia najlepszego obywatelskiego programu (a)politycznego dla Polski.

[OTWARTY, EDYTOWANY, POPRAWIANY, UDOSKONALANY - TY TEŻ MOŻESZ NAM POMÓC]


0. PROJEKTY SPECJALNE

Projekty Specjalne to inaczej nasze projekty flagowe, którymi chcemy zainteresować Polaków w sposób szczególny albowiem dotyczą one najważniejszych aspektów naszego życia, lub mają strategiczne znaczenie dla naszego kraju.

001 - Budowa nowoczesnego nadziemnej sieci kolejowej szybkiej prędkości ICE - debata przedpremierowa tutaj
002 - Generalna Reforma Policji
003 - Nowy Kodeks Karny - rewizja
004 - Reforma Służby Penitencjarnej
005 - Program Antykorupcyjny „50” 
006POLICJA - TWÓJ PARTNER   - dyskusja nad propozycją projektu
007PROJEKT TERMINAL - opracowanie prostego systemu elektronicznej łączności z administracją publiczną (modernizacja, uproszczenie i upowszechnienie e-PUAP i Profilu Zaufanego)
008 Konsolidacja spółek kolejowych
009 -  Debata dotycząca rozwiązań systemowych problemu odradzających się społecznie niebezpiecznych skrajnych i populistycznych organizacji propagujących przemoc - debata
010 -  [twój projekt]
011 -  [twój projekt]
012 -  [twój projekt]
 

 

1. FINANSE - POLITYKA FISKALNA

Reforma Systemu Finansowego to pakiet priojektów zmian dotyczących sektora bankowego, polityki podatkowej, fiskalnej i finansowej. To również uruchomienie nowych procesów kontrolnych w celu wyeliminowania prania brudnych pieniędzy, ograniczenia korupcji, nielegalnych transakcji finansowych, ale przede wszystkim "doszczelnienie" systemu podatkowego.  Chcemy rówież przekonać Polaków do stopniowej elektronizacji  środka pieniężnego oraz rozpocząć rzeczową i konstruktywną debatę na temat wejścia Polski do strefy EURO.

101 - CENTRALNA BRAMA FISKALNA - projekt automatycznej elektronicznej taksacji podstawowej stosowanej w każdej transakcji elektronicznej. [DEBATA]
102 -   [twój projekt]
103 -   [twój projekt]
104 - Podatek dochodowy od osób fizycznych - wprowadzenie progresji podatkowej, konsultacje społeczne dot. ew. nowych progów
105 - Zwiększenie do 5% swojego należnego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego i / lub dowolne media komercyjne
106 - Likwidacja opłaty za posiadanie psa
107 - Usunięcie organizacji religijnych z listy podmiotów zwolnionych z płacenia CIT
108 - Zmiana zasad naliczania podatku od spadków i darowizn
109  - Nowelizacja ustawy antylichwiarskiej
110 -  [numer zarezerwowany]
111 -   Utworzenie w ramach Urzędów Skarbowych Departamentu Doradztwa Podatkowego
112Elektronizacja środka płatniczego w Polsce - debata
113[uchylony] Reklamowy Organ Nadzorczy - powołanie organu kontrolującego wiarygodność reklam w prasie i telewizji
114Zakaz / ograniczenie reklamowania produktów bankowych i finansowych w mediach
115 - [twój projekt]   
116 - Wprowadzenie podatku katastralnego od wszystkich nieruchomości w Polsce - debata, konsultacje społeczne [w przygotowaniu]
117 - Wycofanie obecnego podatku od kupna i sprzedaży pojazdów mechanicznych  – w trakcie przygotowania
118 Debata społeczna dotycząca wejścia Polski do strefy EUR
119 -  [twój projekt]
120 -  [twój projekt]
 

 

2. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Chcemy zaproponować Polakom nowy wymiar administracji publicznej w Polsce. "Zero papieru" i "Zero urzędów" to jedne z głównych programów dotyczących reformy administracji publicznej w Polsce. Naszym celem jest zminimalizowanie papierologii, biurokracji i obowiązkowego stawiennictwa obywatela w urzędach. Dzięki pięcioletniemu programowi redukcji zatrudnienia w administracji publicznej w ciągu pięciu lat chcemy ją odważnie zmiejszyć o 1/4. Poniżej lista pozostałych projektów administracyjnych.

150 - Elektronizacja i racjonalizacja postępowań administracyjnych - w przygotowaniu.
151 - Reforma Administracyjna – redukcja województw, wprowadzenie nowych regionów administracyjnych w Polsce, redukcja biurokracji, łączenie działów kadr i zakupów - DYSKUSJA ONLINE 14/11/2017 na FB

152 - Redukcja zatrudnienia o 25% w ciągu 5 lat oraz wzrost wynagrodzeń urzędników.w administracji publicznej o 25% w ciągu 5 lat.
153 - Likwidacja Senatu RP - [w trakcie przygotowania]
154 - Redukcja mandatów poselskich w Sejmie do 230 - debata
155 - Likwidacja immunitetów poselskich – alternatywna opcja zabezpieczająca członków Parlamentu do konsultacji - debata
156 - Delokalizacja urzędów centralnych ze stref zero (ścisłego centrum) dużych miast - [w trakcie przygotowania]
157 - Inspekcja Transportu Drogowego (Road Traffic Inspection) – przejęcie Wydziałów Ruchu Drogowego z Policji – jedna służba na drogach  - [w trakcie przygotowania]
158 - Połączenie wszystkich służb specjalnych tj: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego • Agencja Wywiadu • Centralne Biuro Antykorupcyjne • Służba Kontrwywiadu Wojskowego • Służba Wywiadu Wojskowego w jedno: Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (ABN) - projekt przeznaczony do konsultacji w Komisji Do Spraw Służb Specjalnych - [w trakcie przygotowania]
159 - Straż Marszałkowska – likwidacja, przejęcie przez Biuro Ochrony Rządu  [w trakcie przygotowania]
160 - Straż Ochrony Kolei • Straż Gminna • Służba Leśna • Straż Parku Narodowego • Straż Parku Krajobrazowego • Państwowa Straż Łowiecka • Straż Rybacka • Straż Miejska – przekształcenie w jedną służbę działającą na terenie całego kraju: STRAŻ PUBLICZNA (SP)  [w trakcie przygotowania]
161 - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych / Prezes Urzędu Ochrony Danych (od 2018) – likwidacja, obowiązuje ustawa - DYSKUSJA ONLINE 14/11/2017 na FB [w trakcie przygotowania]
162Budowa nowej siedziby polskiego parlamentu – Rządowe Centrum Administracyjne [w trakcie przygotowania]
163 Konsultacje Społeczne w sprawie zmiany Konstytucji RP – analiza tekstu dokumentu [w trakcie przygotowania]
164 Reorganizacja i restrukturyzacja Ministerstw  [w trakcie przygotowania]
165Procedura paszportowa do Internetu
166 -  PROJEKT OBYWATELSKI: CENTRALNA SŁUŻBA TŁUMACZENIOWA - zarządzanie pamięcią tłumaczeniową w administracji publicznej
167 TRYBUNAŁ STANU - transfer do Sądu Najwyższego
168 -  Kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej związane ze zwierzchnictwem nad Siłami Zbrojnymi - debata i konsultacje
169Nowelizacja ustawy o broni i amunicji - debata
170 Uproszczenie procedury obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej
171 - [twój projekt]
 

 

3. ZDROWIE I OPIEKA ZDROWOTNA

Zmiana ustawy o NFZ - precyzyjne określenie w ustawie sposobu naliczania opłat za usługi medyczne, zaprzestanie finansowania przez NFZ wszelkich usług medycznych wykonywanych w prywatnych placówkach służby zdrowia, likwidacja limitów i prognoz dotyczących ilości wykonanych zabiegów, rewizja cen produktów farmaceutycznych i usług medycznych, wprowadzenie kas fiskalnych do gabinetów lekarskich, finansowanie z budżetu państwa wszelkich strat wynikających z nierentownej służby zdrowia, wprowadzenie obowiązkowych opłat minimalnych za konsultacje lekarskie w publicznych placówkach służby zdrowia....

200 - INFORMATYZACJA - nowy zintegrowany system informatyczny w polskiej służbie zdrowia / systemie opieki zdrowotnej
201 - Klasyfikacja obywateli ze względu na zarobki, 5 grup: S1 S2 S3 S4 S5 – każda z 5 grup inne stawki ubezpieczenia społecznego oraz opłat w służbie zdrowia [w trakcie przygotowania]
202 - Zakaz / ograniczenie reklamowania produktów medycznych, paramedycznych oraz suplementów diety  DYSKUSJA ONLINE 14/11/2017 na FB
203 -  Wprowadzenie opłat minimalnych za każdą wizytę u lekarza dla wszystkich do 65 roku życia
204 - Rządowy Program Zwalczania Lekomanii w Polsce  [w trakcie przygotowania]
205 -  Calodobowa diagnostyka specjalistyczna - wydłużenie godzin pracy
206 -  Obowiązkowe zajecia w szkole z profilaktyki zdrowotnej
207 -  Wprowadzenie zagwarantowanych przez samorząd i obowiazkowych badań stomatologicznych dla uczniów szkół podstawowych i średnich
208 -  PRYWATNY KONSULTANT MEDYCZNY - nowa profesja w systemie opieki zdrowotnej.
209Likwidacja minimalnego czasu pobytu w szpitalu celem refundacji badania specjalistycznego przez NFZ
210 -  Regularne i obowiązkowe wizyty lekarzy i higienistek w szkołach - badanie wagi, higieny, postawy.
211PIELĘGNIARKA PIERWSZEGO KONTAKTU - wprowadzenie alternatywnego Pierwszego Kontaktu Pacjenta z Pielęgniarką - Specjalistką
212 -  Program Reorganizacji Opieki Psychiatrycznej
213Program Przymusowego Leczenia Uzależnienia Alkoholowego bez koniecznej zgody pacjenta
214 -  Ujednolicenie stawek za leki dla dzieci i dorosłych - obecnie dzieci płacą 100% a dorośli 30 % ponieważ lek jest kierunkowany dla dorosłych.
215 -  Recepta Stała - nowy rodzaj recepty wydawanej dla osób przewlekle chorych i wymagających regularnych wizyt np. raz na pół roku na określiny okres. (redukcja kolejek)
216 -  Zakaz pracy lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych powyżej 14 godzin dziennie - sonda
217 -  Program Reorganizacji Opieki Geriatrycznej
218 -  TELEMEDYCYNA - przyszłość czy konieczność? Debata konsultacyjna.
219 -  [twój projekt]
 

 

4. EDUKACJA

Reforma Edukacji Narodowej to przede wszystkim nowe uniwersalne i jednolite programy nauczania z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych, stworzenie ministerialnego portalu edukacji narodowej na którym dostępne będą wszelkie materiały dydaktyczne dla poszczególnych klas szkół podstawowych i profilów szkół średnich.

250 -
251 - Nowe uniwersalne i jednolite programy nauczania dla szkół podstawowych i średnich z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych dostępnych bezpłatnie dla wszystkich uczniów - [w trakcie przygotowania]
252 - Stworzenie ministerialnego portalu edukacji narodowej na którym dostępne będą wszelkie materiały dydaktyczne dla poszczególnych klas szkół podstawowych i profilów szkół średnich - [w trakcie przygotowania]
253 - Program 5 godzin języka angielskiego od 5 klasy szkoły podstawowej  - DYSKUSJA ONLINE 14/11/2017 na FB [w trakcie przygotowania]
254 - Państwowa Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzania wszystkich egzaminów na wszystkich uczelniach wyższych na terenie całego kraju - [w trakcie przygotowania]
255 - Utworzenie Zasadniczych Szkół Zawodowych  - [w trakcie przygotowania]
256 - [twój projekt]
257 - [twój projekt]
258 - [twój projekt]
259 - [twój projekt]
 

 

5. SPRAWIEDLIWOŚĆ

Reforma Wymiaru Sprawiedliwości podzielona jest na 4 projekty - SĄDOWNICTWO, PROKURATURA, POLICJA oraz SŁUŻBA WIĘZIENNA. Obejmuje ona m.in. ustanowienie funkcji "Mediatora Sądowego" - przekazanie wszystkich spraw drobnych do rozpatrzenia w pierwszej kolejności przez mediatora, rejestracja audiowizualna wszystkich posiedzeń i rozpraw, pobieranie wszelkich opłat sądowych po zakończonym przewodzie sądowym a nie przed,  wprowadzenie trybu ekspresowego w przewodach sądowych. Rewizja Kodeksu Karnego i Cywilnego oraz Kodeksu Postępowania Karnego to tylko fragment PRAWDZIWEJ REFORMY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI, którą chcemy zaproponować Polakom.

300 - Reorganizacja, elektronizacja, cyfryzacja i modernizacja sądownictwa w Polsce - [w trakcie przygotowania]
301 - PROJEKT ANATOL – /RESORT ADMINISTRACJI I SPRAWIEDLIWOSCI/ Uruchomienie aplikacji online, działającej na podstawie algorytmu, do elektronicznego autiomatycznego orzekania / wydawania decyzji / nakładania kar w prostych sprawach administracyjnych i karnych, progresja karna dla osób i podmiotów naruszających prawo - [w trakcie przygotowania]
302 - PROJEKT TEMIDA – Uruchomienie aplikacji online, działającej na podstawie algorytmu, do elektronicznego orzekania w sprawach karnych  - [w trakcie przygotowania]
303 - Wprowadzenie komercyjnych zakładów karnych dla mniejszych wykroczeń  - [w trakcie przygotowania]
304 - Wprowadzenie komercyjnych izb wytrzeźwień - [w trakcie przygotowania]
305 - Zmiana w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości dotycząca stawek za wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych - opłata 10 zł za każdy wydany dokument. Debata na temat zmian w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego. DYSKUSJA ONLINE 14/11/2017 na FB- [w trakcie przygotowania]
306 - MEDIATOR SĄDOWY - nowa profesja i funkcja w polskim wymiarze sprawiedliwości - [w trakcie przygotowania]
307 - Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - ocena koncepcji -  głosowanie i debata
308 - [twój projekt]
309 - [twój projekt]
310 - [twój projekt]
311 - [twój projekt]
 

 

6. SPOŁECZEŃSTWO

Nasz główny cel to budowa jedności narodowej, wzajemnego szacunku, przestrzegania zasad dobrego i harmonijnego współżycia społecznego, zwalczanie agresji w przestrzeni publicznej i w Internecie oraz postawienie na integrację różnych grup społecznych.

350 - Ogólnokrajowe Referendum Społeczne - co 10 lat referendum podczas wyborów prezydenckich lub samorządowych dotyczącego kwestii światopoglądowych, społecznych i wrażliwych. Projekt do konsultacji - debata [w trakcie przygotowania]
351 - Ustanowienie 24 grudnia oraz 31 grudnia dniami wolnymi od pracy w zamian za 6 stycznia, projekt do konsultacji społecznej - [w trakcie przygotowania]
352 - Karta Seniora 65 dla osób powyżej 65 roku życia (obowiązkowe zniżki w miejscach użyteczności publicznej) – konsultacje społeczne  - [w trakcie przygotowania]
353 - PRS1 - Program Równych Szans dla Młodych - od 10 do 25% (do ustalenia) powierzchni wynajmowanej na lotniskach, dworcach autobusowych i kolejowych, miejscach uzytecznosci publicznej oraz miejscach turystycznych dla młodych do 30 roku życia - PROJEKT WSTĘPNIE PRZEDPADŁ W GŁOSOWANIU
354 - PRS2 - Program Równych Szans dla Firm - 10-25% (do ustalenia) przestrzeni reklamowej (billboardy, tv, radio, prasa) dla polskich mikro-porzedsiębiorców z 75% bonifikatą przez okres 2 (do ustalenia) lat - PROJEKT WSTĘPNIE PRZEDPADŁ W GŁOSOWANIU
355 - Wsparcie samotnych rodziców - modernizacja egzekucji alimentacyjnej
356 - [twój projekt]
377 - REFORMA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - DEBATA NAD PROJEKTEM REFORMY
 

 

7. ŻYWNOŚĆ

Wprowadzenie klas żywnościowych oraz klas napojów spożywczych. Wprowadzenie podatku od "żywności śmieciowej" wraz z przekazaniem tych środków na konta celowe NFZ, wprowadzenie obowiązku ważenia i kontroli wagi ciała uczniów w szkołach podstawowych. Wsparcie polskich producentów żywności, uruchomienie międzynarodowej platformy handlowej wspierającej eksport polskiej żywności do krajów UE.

400 - Ustawa o publicznych usługach gastronomicznych - [w trakcie przygotowania]
401 - Klasyfikacja żywności i progresja akcyzowa (Klasa A,B,C) - [w trakcie przygotowania]
402 - Zakaz sprzedaży słodyczy przy stoiskach kasowych
403 - Podatek od cukru - debata oraz głosowanie dotyczące wprowadzenia podatku od cukru w Polsce oraz UE.
404 - [twój projekt]
405 - [twój projekt]
406 - [twój projekt]
 

 

8. TRANSPORT

Polska była, jest i będzie potęgą transportową w Europie.  Nasz flagowy projekt transporowy to budowa nowego nadziemnego systemu kolejowego, który przyjmie na siebie większość dzisiejszego transportu drogowego, oraz umożliwi szybki transport towarów i  pojazdów ciężarowych od i do wszystkich znaczących przejść granicznych w Polsce. Chcemy również w Polsce jak najszybszego wprowadzenia możliwości odejmowania 5 punktów karnych za oddanie 450 ml krwi przez kierowcę. Zbudujemy w Polsce największy tor wyścigowy pod Warszawą na którym zorganizujemy MOTO GP!

450 - PROJEKT MODLIN - STRATEGIA ROZWOJU DLA LOTNISKA MODLIN oraz PLL LOT
451 - Ustawa o strefie zero – wydzielenie specjalnych stref w ścisłym centrum każdego miasta powyżej 50.000 mieszkańców  - [w trakcie przygotowania]
452 - Monitoring elektroniczny GPS dla kierowców ze sądowym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych - [w trakcie przygotowania]
453 - [twój projekt]
454 - Wprowadzenie obowiązkowych okresowych badań lekarskich dla posiadaczy praw jazdy powyżej 60 roku życia - [w trakcie przygotowania]
455 - NTW WARSZAWA - NARODOWY TOR WYŚCIGOWY - projekt budowy narodowego toru wyścigowego w okolicach Warszawy. Cel: MOTO GP w Warszawie! Specjalny apel do motocyklistów o solidarność i pomoc w projekcie
456 - MOTO PASY - nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym - dodanie motocyklistów do grupy kierowców uprawionych do korzystania z bus pasów.
457 - USTAWA ROWEROWA - promocja i modernizacja ruchu rowerowego w Polsce - projekt ustawy
458 - POJAZDY WSPÓLNE - CAR SHARING - program wsparcia i promocji wspólnego użytkowania elektrycznych i / lub hybrydowych samochodów osobowych w lokalnych społecznościach
459 - [twój projekt]
460 - AKCJA SPOŁECZNA - "Korytarz życia" - Ruch Drogowy - [w trakcie przygotowania]
461 - [twój projekt]
462 - [twój projekt]
463 - Redukcja 5 punktów karnych za 450 ml oddanej krwi
 

 

9. POLITYKA ZAGRANICZNA

Przygotowanie programu głębokiej reformy Unii Europejskiej na specjalnej platformie internetowej dostępnej we wszystkich krajach i językach UE. Redukcja polskiej administracji za granicą, redukcja i łączenie ambasad i konsulatów, wprowadzenie elektronicznej i całodobowej obsługi Polaków za granicą. Wzmocnienie relacji z Unią Europejską i szukanie porozumienia w sprawie relokacji uchodźców, rozpoczęcie procesu wygaszania konfliktu z Rosją. Uruchomienie polskiej platformy handlowej wspierającej polski eksport przez zintegrowane Wydziały Handlowe wszystkich ambasad i konsulatów RP, relokacja polskich ambasad z najdroższych miejsc i dzielnic. 

500 - [twój projekt]
501 - Reorganizacja i redukcja polskich Ambasad i Konsulatów  - współpraca dyplomatyczna i konsularna Republiki Słowackiej, Republiki Czeskiej i Polski.
502 - Delokalizacja  polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych do dzielnic spoza ścisłego centrum
503 - Program dialogu z Rosją - debata oraz konsultacje społeczne i eksperckie  - jak poprawić wzajemne relacje i stosunki gospodarcze.
504 - Debata dotycząca konfliktu na Bliskim Wschodzie - wnioski, propozycje, inicjatywy własne
505 - Debata dotycząca konfliktu izraelsko - palestyńskiego
506 - Debata dotycząca sytuacji w Korei Północnej - czy Polska i / lub Unia Europejska powinny włączyć się w rozwiązanie tego problemu wraz ze Stanami Zjednoczonymi i innymi krajami.
507 - Projekt konsultacyjny: POLSKA - HISZPANIA - FRANCJA - główną osią Unii Europejskiej?
508 - Debata programowa: Czy Polska powinna popierać starania Ukrainy o wejście do Unii Europejskiej?
509 - Debata i głosowanie w sprawie przyszłości Polski w Unii Europejskiej
510 - Zerwanie stosunków dyplomatycznych i handlowych z Koreą Północną
511 - Stosunki UE z Rosją oraz USA a sprawy europejskie - sonda | projekt konsultacyjny
512 - Zalecenia Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Davos 2018 - debata dotycząca zaleceń
513 - Projekt konsultacyjny: POLSKA - STANY ZJEDNOCZONE  - próba oceny współpracy i partnerstwa
 

 

10. PROMOCJA I MARKETING POLSKI

W ramach tego projektu chcemy stworzyć Międzynarodowy Portal Handlowy Polski, to jest stronę internetową dostępną nie tylko we wszystkich językach UE, ale również we wszystkich innych liczących się w dzisiejszym świecie ekonomii. Dzięki tej platformie każdy potencjalny nabywca polskich usług i towarów będzie mógł szybko i łatwo nawiązać kontakt z dowolnym polskim producentem. Każdy polski producent korzystając z automatycznego formularza będzie mógł bezpłatnie w zaledwie kilka minut przygotować swoją własną ofertę handlową w ponad 50 językach.

550 - POLWIDE - Międzynarodowy Portal Handlowy Polski - [w trakcie przygotowania]
551 - [twój projekt]
552 - [twój projekt]
 

 

11. KULTURA I SZTUKA

[sekcja w trakcie przygotowywania]

600 - [twój projekt]
601 - Ustawa antytabloidowa. Tabloidy i tabloidyzacja życia publicznego w Polsce - debata dotycząca zaostrzenia prawa prasowego. Wpływ tabloidów na kształtowanie opinii publicznej w Polsce
602 - [twój projekt]
603 - [twój projekt]
604 - [twój projekt]
 

 

12. ROLNICTWO

Rolnictwo jest ważnym sektorem polskiej gospodarki. Wspierając producentów polskiej żywności na platformie POLWIDE wspieramy jednocześnie polskich rolników. Chcemy postawić na polską żywność. Chcemy również zapewnić rolnikom bezpieczeństwo na wypadek nieprzewidywanych zjawisk atmosferycznych w postaci ubezpieczenia podstawowego opłacanego przez pierwsze pięć lat obowiązywania projektu z budżetu państwa.

650 - [twój projekt]
651 - [twój projekt]
652 - [twój projekt]
653 - [twój projekt]
654 - [twój projekt]
655 - [twój projekt]
 

 

13. ŚRODOWISKO

[opis w trakcie przygotowania]. Jeżeli uważasz, że  w tej sekcji brakuje czegoś istotnego dla Ciebie - złóż własną propozycję projektu. Po dokonaniu analizy i uzyskaniu naszej akceptacji - umieścimy ją na tej stronie oraz w katalogu naszych projektów i koncepcji politycznych

700 - [twój projekt]
701 - Ustawa dot. promocji odnawialnych źródeł energii
702 - Ustawa dot. promocji alternatywnych źródeł energii
703 - Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z dziedziny ekologii i ochrony środowiska w szkołach podstawowych i średnich
704 - Wprowadzenie normy środowiskowej dotyczącej obowiązku używania silników gazowych zasilanych gazem ziemnym ograniczającym szkodliwy wpływ na środowisko naturalne oraz redukującym koszty pracy we wszystkich lokomotywach manewrowych w Polsce.
 

 

14. BUDOWNICTWO

[opis w trakcie przygotowania]. Jeżeli uważasz, że  w tej sekcji brakuje czegoś istotnego dla Ciebie - złóż własną propozycję projektu. Po dokonaniu analizy i uzyskaniu naszej akceptacji - umieścimy ją na tej stronie oraz w katalogu naszych projektów i koncepcji politycznych

750 - Utworzenie Państwowego Zakładu Budowlanego - [w trakcie przygotowania]
751 - Program Powszechnego Budownictwa Mieszkalnego dla młodych - w przygotowaniu
752 - [twój projekt]
753 - [twój projekt]
754 - [twój projekt]
 

 

15. SPORT I TURYSTYKA

[opis w trakcie przygotowania]. Jeżeli uważasz, że  w tej sekcji brakuje czegoś istotnego dla Ciebie - złóż własną propozycję projektu. Po dokonaniu analizy i uzyskaniu naszej akceptacji - umieścimy ją na tej stronie oraz w katalogu naszych projektów i koncepcji politycznych

800 - [twój projekt]
801 - [twój projekt]

802 - Likwidacja PZPNprzejęcie zadań przez nowo utworzony Departament Piłki Nożnej w Ministerstwie Sportu, projekt do konsultacji - [w trakcie przygotowania]

803 - [twój projekt]
804 - [twój projekt]
 

 

16. OBRONA NARODOWA

Chcemy przywrocić obowiązkową służbę wojskową w skróconej formie. Przede wszystkim chcemy przeprowadzić konstruktywną debate na temat tego, czy chcemy stworzyć w Europie Euro-Armię, czyli połączenia dowództwa wszystkich europejskich sił zbrojnych. 

850 - numer zarezerwowany dla Projektu Głównego [szczegóły wkrótce]
851 - EURO-ARMIA - projekt konsultacyjny - [w trakcie przygotowania]
852 - Obowiązkowa (skrócona) Służba Wojskowa - [w trakcie przygotowania]
853 - Likwidacja Obrony Terytorialnej - [w trakcie przygotowania]
854 - Konsultacje eksperckie w sprawie wysokości PKB przeznaczanego na obronność naszego kraju - [w trakcie przygotowania]
855 - [twój projekt]
 

 

17. PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA

Chcemy aktywizacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, szczególnie tele-pracy. Nasz program to również aktywizacja seniorów i wiele atrakcyjnych ulg i bonifikat dla seniorów nie tylko na wydarzenia kulturalne, ale i sportowe. Chcemy, aby każdy Polak wybierał moment przejścia na emeryturę, i tym samym sam podejmował decyzję o wysokości wypłacanego świadczenia. Tak, chcemy utrzymania programu pomocy 500+, jednak chcemy ten program zmodyfikować tak, aby osoby z wyższymi dochodami nie były beneficjentami tego programu.

900 - [twój projekt]
901 - Optymalizacja programu 500+ - [w trakcie przygotowania]
902 - [twój projekt]
903 - [twój projekt]
904 - [twój projekt]
905 - [twój projekt]
 

 

18. POZOSTAŁE PROJEKTY

Tutaj znajdziesz listę wszystkich naszych projektów, które nie zostały wymienione powyżej. Jeżeli uważasz, że  w naszym programie brakuje czegoś istotnego dla Ciebie - złóż własną propozycję projektu. Po dokonaniu analizy i uzyskaniu naszej akceptacji - umieścimy ją na tej stronie oraz w katalogu naszych projektów i koncepcji politycznych.

950 - ENIGMA - Projekt Zabezpieczeń Antypodsłuchowych  w administracji publicznej. System komunikacji elektronicznej oparty na wysyłaniu wielu fałszywych informacji i jednej prawdziwej. Odczytu prawdziwej dokonuje inne niezależne centrum weryfikacyjne ENIGMA 2. - [projekt w trakcie przygotowania].
951 - ENIGMA 2 - System odczytu informacji niejawnych w systemie komunikacji elektronicznej ENIGMA - [projekt w trakcie przygotowania].
952 - LSK SERGIUSZ - Losowy System Kadrowy - projekt aplikacji stosowany w konkursach na stanowiska pracy w administracji publicznej polegający na losowym wyborze jednego z określonej liczby kandydatów spełniajacych wymagania konkursu. Randomizacja procesu decyzyjnego.
953 - [twój projekt]
954 - [twój projekt]
955 - [twój projekt]

 

  • Czy chciał(a)byś coś dodać od siebie? Nie zgadasz się z czymkolwiek? Dołącz do nas i wyraź swój pogląd lub wspomóż projekt swoją wiedzą i doświadczeniem

  • Serdecznie zapraszamy wszystkich uczciwych, zdolnych, ambitnych i pozytywnych Polaków to wzięcia udziału w tworzeniu pierwszej w pełni internetowej partii politycznej w Polsce! Dołącz!

 
Grupa dyskusyjna na Facebooku 5RP - PROJEKT POLITYKA
 
     
 
 
FB - FANPAGE INSTAGRAM TWITTER
 
 

Kontakt w sprawie kampani oraz akcji informacyjnych: