PROJEKT 002


NASZE PROJEKTY POLITYCZNE

SEKTOR PROJEKTY SPECJALNE

Projekt 002 - Generalna Reforma Policji

 

Zapraszamy do dyskusji oraz głosowania tutaj

UWAGA! TO JEST PROJEKT OTWARTY - jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek punktem - napisz o tym podając merytoryczne kontr-argumenty w dyskusji na FB  - czekamy również na wszystkie wasze propozycje zapisów.

Szanowni Państwo,
Policja wraz z Prokuraturami, Sądami, Urzędami Celnymi, Strażą Graniczną i innymi służbami mundurowymi połączone będą nowymi zintegrowanymi systemami informatycznymi o wielkiej przepustowości i szybkości, pierwszy z nich to system TEMIDA (oficjalna premiera wkrótce), którego zadaniem będzie organizacja, optymalizacja i zarządzanie wszystkimi postępowaniami administracyjnymi w Polsce. Nowością będzie nie tylko zasada "zero papieru", ale również obowiązkowe stawiennictwo zostanie w sposób bardzo znaczący ograniczone.

Wszystkie jawne postępowania policyjne od dnia wprowadzenia systemu będą prowadzone w systemie TEMIDA. Nowy system informatyczny umożliwi prowadzenie szybkiej elektronicznej komunikacji z innymi organami adm. publicznej oraz obywatelami.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROJEKTU REFORMY POLICJI
- wszyscy funkcjonariusze służb mundurowych będą objęci powszechnym systemem emerytalnym, do 45 roku normalna służba, później praca administracyjno – organizacyjna - projekt do debaty.
- preferencyjny dostęp policjantów do służby zdrowia (do konsultacji i ustalenia)
- Biuro Spraw Wewnętrznych - wydzielenie ze struktur Policji i przeniesienie najprawdopodobniej do NIK (organ zwierzchni do konsultacji)
- wzrost wynagrodzeń o ok 500 zł netto (jak najszybciej) zarówno w stosunku do funkcjonariuszy jak i pracowników cywilnych (transport, informatyka)
- podniesienie standardu pracy pracownikom cywilnym poprzez ograniczenie przekazywania na nich obowiązków wynikających z braków kadrowych w Policji
- przekazanie prowadzenia spraw niewymagających pracy w warunkach niebezpiecznych lub zagrożenia życia lub zdrowia pracownikom cywilnym (większość spraw przejdzie do systemu informatycznego obsługiwanego również przez przeszkolonych pracowników cywilnych)
- nadgodziny dla pracowników cywilnych lub nowe etaty
- dopłaty za nadgodziny oraz czynności komercyjne świadczone przez Policje (np. ochronę meczów piłkarskich, konwoje)
- likwidacja dodatku do przejazdu rodziny transportem publicznym (archaizm)
- dzięki elektronizacji oraz zintegrowanemu systemowi TEMIDA, proces komunikacji Policji, CBŚ i innych służb z innymi organami administracji publicznej będzie odbywać się w zamkniętej sieci informatycznej, zgodnie z zasadą „zero papieru”, skrócenie czasu komunikacji, usprawnienie, koniec z aktami, pieczątkami, podpisami, każdy użytkownik w systemie będzie posiadał swój własny podpis elektroniczny
- koniec bezpłatnego konwojowania osadzonych do sądów - e-wokanda w systemie TEMIDA połączona z system informatycznym w Zakładzie Karnym. Jeśli osadzony będzie chciał stawić się osobiście na rozprawie to otrzyma konwój, ale płatny zgodnie z nowym ustalonym cennikiem usług dodatkowych świadczonych przez Policję.
- koniec bezpłatnego ochraniania meczów piłkarskich przez Policję. Koncepcja do konsultacji, czy to organizatorzy mają wynajmować firmy ochroniarskie lub nadzór Policji (odpłatnie)
- opłaty interwencyjne za każdy przyjazd Policji, płatne przez osobę, która taką interwencję wymusiła swoim postępowaniem lub Skarb Państwa w przypadku niemożności ustalenia w/w osoby (czyli po staremu)-
- promowanie postaw obywatelskich ukierunkowanych na szacunek do Policjantów - nowatorski Projekt 006 - POLICJA - TWÓJ PARTNER
- wydłużenie systemu szkoleń w Policji
- zwiększenie ćwiczeń z taktyki przeprowadzania interwencji
- zmiana terminu w sprawach o wykroczenia kwalifikujące się, z racji znamion i okoliczności, na zakończenie grzywną nakładaną w drodze mandatu karnego, do 30 dni (usprawnienie pracy Policji i odciążenie sądów)


WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO
- prosta aplikacja na tablecie policyjnym do skanowania dowód osobistych, system rozpozna dane i automatycznie wpisze wszystkie dane do elektronicznego formularza mandatowego. Tablet połączony z drukarką, skrócenie czasu kontroli i zatrzymania kierującego.
Innowacyjny system ANATOL (premiera systemu 24 listopada 2017) - Policjant wpisuje do systemu jedynie PESEL i numer paragrafu i naciska Enter. System łączy się z integrowana bazą systemu ANATOL zawierającą następujące dane:

a) ilość wykroczeń i paragrafów z ostatnich 5 lat
b) kwota dochodu na ostatniej deklaracji podatkowej
c) ilość punktów karnych

System analizuje, czy ten numer PESEL nie popełnił tego samego wykroczenia w ciągu ostatnich 3 lat. Jeśli tak, kwota podstawowa wzrasta o 100% za każde wykroczenie z tego tytułu. Jeśli dany obywatel ma czystą historię w ciągu ostatnich 5 lat - otrzyma pouczenie zamiast mandatu.
System dodatkowo naliczy dopłatę do kwoty podstawowej w zależności od dochodu. Kwoty i progi do konsultacji społecznych.Koncepcją systemu ANATOL jest wprowadzenie OBIEKTYWNYCH, SPRAWIEDLICYCH, EDUKACYJNYCH i USTANDARYZOWANYCH ocen przewinien i wykroczeń jakich dopuszczają się obywatele. Ponieważ MASZYNY nie powinny w 100% decydować za człowieka, system przed zatwierdzeniem kwoty mandatu da możliwość Policjantowi na modyfikację kwoty mandatu o 25% w dół lub w górę w zależności od indywidualnej interpretacji Policjanta, lub dodatkowych powodów / czynników, których system ANATOL nie analizuje, np. podwyższone zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do systemu obowiązkowo wpisywane będą również wszystkie udzielane pouczenia.

Dodatkowo możliwość opłacania kartą kredytową mandatów karnych na miejscu w radiowozie lub poprzez policyjny tablet. Część kierowców reguluje mandaty natychmiast, co z kolei przełoży się na odciążenie urzędów skarbowych ściągających niezapłacone mandaty.
- uchylenie przepisu w zakresie, w jakim ogranicza możliwość sumowania punktów do 10. Przywrócenie możliwości nieograniczonego sumowania się punktów karnych podczas kontroli / zatrzymania.
- wprowadzenie możliwości zastosowania postępowania mandatowego na podstawie nagrania dokonanego urządzeniem nagrywającym (niebędącym w wyposażeniu Policji) przez uczestnika ruchu lub inną osobę - odciążenie sądów, usprawnienie pracy, szybkie decyzje Policjantów w sprawach oczywistych wykroczeń [aktualny słuszny postulat Policjantów.ZATRUDNIENIE
- nabór nowych Policjantów z gwarantowanym 3 tys. złotych netto na rękę na "dzień dobry"
- zwiększenie profili policyjnych w liceach ogólnokształcących (konsultacje z MEN), miesięczne praktyki w Policji, przedmioty kierunkowe, gwarantowane zatrudnienie po ukończeniu szkoły,
- atrakcyjna oferta powrotu na 1/2 etatu dla wszystkich Policjantów na emeryturze w wieku do 60 lat do pracy biurowej i rozpoznawania zażaleń na elektronicznej platformie ANATOL.

Zapraszamy serdecznie do debaty na naszej grupie dyskusyjnej na Facebooku, gdzie odbędzie się wstępne głosowanie nad tym projektem. Wersja końcowa projektu powstanie do dnia 11 listopada 2018 - w tym dniu nastąpi głosowanie końcowe. Do tego czasu serdecznie zapraszamy do przesyłania wszelkich uwag na FB lub na nasz adres:

Dziękujemy za uwagę i prosimy o wsparcie

NIE ZAWIEDZIEMY WAS