PROJEKT 004


NASZE PROJEKTY POLITYCZNE

SEKTOR PROJEKTY SPECJALNE

Projekt 004 - Reforma Służby Penitencjarnej

 

Zapraszamy do debaty i głosowania tutaj

Dzień dobry wszystkim,
dzisiaj wspólne przygotowanie projektu reformy służby więziennej oraz opiniowanie kilku propozycji poniżej, jak również zapowiadanej reformy przez obecną ekipę (na samym dole):

DEBATA: PRZYGOTOWANIE REFORMY SŁUŻBY PENITENCJARNEJ - propozycje do projektu 004 przeznaczome do debaty i burzy mózgów

Poniżej lista propozycji - prosimy komentujecie używając ad1, ad2, ad3 itd - żeby było wiadomo co dokładnie komentujecie


_________________________________

1. Wyodrębnienie trzech stopni separacji w procesie resocjalizacyjnym:

a) ZAKŁAD KARNY - separacja, brak odwiedzin, brak przepustek, zero kontaktu ze światem zewnętrznym, wygody związane z pobytem ograniczone do minimum, brak możliwości udziału w programie zawodowym,
b) ZAKŁAD RESOCJALIZACYJNY - możliwość odwiedzin bliskich, przepustki, dostęp do telewizji, ograniczony dostęp do internetu, zwiększone wygody związane z pobytem, dostęp do programu zawodowego 
c) ZAKŁAD ADAPTACYJNY - otwarty charakter odbywania kary, programy edukacyjne i adaptacyjne, przygotowanie osadzonego do powrotu do społeczeństwa, pomoc w hospicjach, domach spokojnej starości oraz szkołach specjalnych w czynie społecznym, pełny dostęp do internetu, możliwość posiadania telefonu komórkowego, nadzór kuratorski

Czy popierasz taką koncepcję podziału Służby Więziennej w Polsce?
Prośba o uwagi i pytania - jeśli macie jakiekolwiek koncepcje dotyczące usprawnienia i ulepszenia tej służby w Polsce - prosimy o info w komentarzach

2. PROGRAM ZAWODOWY - przejęcie wszystkich osadzonych w całej Polsce do projektu 001 - Budowa napowietrznej sieci kolejowej ICE w Polsce (premiera projektu 21 grudnia 2017, miejsca startowe projektu: Poznan, Kraków, Warszawa, Gdynia), 50% wynagrodzenia na indywidualne konto docelowe, środki dostępne po zakończeniu kary, 25% wypłacane na koniec miesiąca, 25% zwrot kosztów programu na rzecz Zakładu Karnego

3. AMNESTIA - zamiana na dozór elektroniczny wszystkim osadzonym odbywającym karę do lat dwóch - oferta wzięcia udziału w projekcie Programu Zawodowego (szybkie zdobycie nowego zawodu), intensyfikacja dozoru elektronicznego (koszt pobytu skazanego w zakładzie karnym lub areszcie wynosi bowiem około 3100 zł miesięcznie, a koszt dozoru elektronicznego – zaledwie 331 zł miesięcznie), objęcie projektem wszystkich z wyrokami do dwóch lat

4. Budowa specjalnego odseparowanego ośrodka dla osób z zaburzeniami psychicznymi (model hybrydowy zakładu psychiatrycznego z zakładem karnym, stworzenie naukowego środowiska dla badania przyczyn pedofilii, separacja społeczna osób dopuszczających się ataków pedofilskich)

Serdeczna prośba o opinie i komentarze

_____________________________________________
Zapowiada reforma służby więziennej przez obecną ekipę (2017-04-25):

- utworzenie Państwowej Akademii Więziennictwa - ośrodka akademickiego, który będzie kształcił, na studiach pierwszego i drugiego stopnia, przyszłą kadrę oficerską i dowódczą Służby Więziennej 
- rozbudowa systemu dozoru elektronicznego
- Powołanie Instytutu Kryminologii
- Doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy
- Nowoczesny sprzęt
- Budowa nowoczesnych więzień
- Praca więźniów
- Zmiana systemu resocjalizacji - objęcie jak największej grupy skazanych nauczaniem, szczególnie dającym możliwość zdobycia przydatnych umiejętności zawodowych.
- „domu przejściowego”, do którego trafiać będą więźniowie na kilka miesięcy przed końcem wyroku.
- Przywracanie etosu służby - reforma przyczyni się do zmiany wizerunku Służby Więziennej. Nie będzie już postrzegana jako formacja przestarzała, składająca się ze słabo wykształconych strażników, ukrytych za murami.

Cały projekt nowelizacjji ustawy znajduję się tutaj: http://www.defence24.pl/…/Projekt%20nowelizacji%20ustawy%20…


Zapraszamy do debaty i głosowania tutaj

 

Grupa dyskusyjna na Facebooku 5RP - PROJEKT POLITYKA
 
     
 
 
FB - FANPAGE INSTAGRAM TWITTER
 

Kontakt w sprawie kampani oraz akcji informacyjnych:

SERDECZNIE ZAPRASZAMY