PROJEKT 005


NASZE PROJEKTY POLITYCZNE

SEKTOR PROJEKTY SPECJALNE

Projekt 005 - Program Antykorupcyjny „50” – 50.000 zł nagrody oraz zwolnienie lub nadzwyczajne zmniejszenie odpowiedzialności karnej za obciążające zeznania dotyczące praktyk korupcyjnych stosowanych w przemyśle farmaceutycznym, paliwowym, energetycznym


 

Szczegółowy opis projektu

[projekt w trakcie przygotowania - szczegółowy opis projektu pojawi się do dnia 21 grudnia 2017