PROJEKT 105


NASZE PROJEKTY POLITYCZNE

SEKTOR FINANSE

Projekt 105 - Zwiększenie do 5% swojego należnego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego i / lub dowolne media komercyjne


 

Szczegółowy opis projektu

Projekt 105 dotyczy zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 27a ust 5 oraz 3a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

Projekt zakłada, że każdy obywatel w zeznaniu rocznym będzie mógł wskazać trzy organizacje pozytku publicznego, organizacje kościelne lub dowolne media w dowolnym wymiarze, które będa uprawnione do otrzymania 1, 2, 3, 4 lub 5% podatku dochodowego od osób fizycznych.Dodatkowo projekt zakłada zmianę nazwy z "ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" na "ustawę o finsowaniu obywatelskim"Cel i założenia projektu:
- wprowadzenie możliwości bezpośredniego finansowania dowolnych mediów (komercyjnych i publicznych) przez obywateli
- wprowadzenie możliwości bezpośredniego i oficjalnego finansowania związków wyznaniowych
- utrzymanie możliwości finansowania organizacji pożytku publicznego.
- korelacja projektu z projektem 202 - Bezwzględny zakaz reklamowania produktów medycznych, paramedycznych oraz suplementów diety w prasie i telewizji - albowiem w związku z wprowadzeniem zakazu / ograniczenia reklamowania tych wyborów wplywy do wszystkich mediów gwałtownie spadną. Oba projekty muszą być uchwalone w Sejmie w tym samym roku kalendarzowym, aby mogły obowiązywać od kolejnego.Zalety projektu:
- mediom zacznie bardziej zależeć na widzu, bo to od niego za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego będą współfinansowani
- kościoły będą również mogły pozyskać tą drogą dodatkowe (legalne) środki na działalność
- projekt zwiększy również wpływy do obecnych organizacji pożytku publicznegoPodsumowanie
Zamiast jednego pola na zeznaniu podatkowym będzie ich aż pięć. Jeśli ktoś będzie chciał przeznaczyć 5% tylko na kościół to dostanie tylko kościół, jak ktoś inny postawi przekazać aż 5% na TVN to TVN dostanie 5%. Można również wpisywać dowolne organizacje pozytku publicznego w dowolnym wymiarze.


Dane:
W 2015 rok - 1% wyniósł 617,5 mln zł. Zakładając koncepcję decydowania o 5% - daje to nam łącznie ponad TRZY MILIARDY ZŁOTYCH

Wstępne wykonanie budżetu państwa w 2016 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2016 r. wyniosło:
dochody 314,6 mld zł, tj. 100,3 %
wydatki 360,9 mld zł, tj. 97,9 %
deficyt 46,3 mld zł, tj. 84,6 %ZATEM 3 MILIARDY z 5% podatku dochodowego to tylko JEDNA SETNA BUDŻETU.

Głosujemy i dyskutujemy. Przypominam, że jest to głosowanie wstępne.
O tym, czy ten projekt trafi do naszego programu decydować będzie GŁOSOWANIE KOŃCOWE 11 listopada 2018.Jeśli ktokolwiek chciałby zaproponować jakiekolwiek modyfikację - zapraszamy do wpisywania swoich uwag w komentarzach.

Serdecznie zapraszamy do debaty oraz głosowania tutaj