PROJEKT 107


NASZE PROJEKTY POLITYCZNE

SEKTOR FINANSE

Projekt 107 - Usunięcie organizacji religijnych z listy podmiotów zwolnionych z płacenia CIT


 

Zapraszamy do dyskusji oraz głosowania tutaj

Szanowni Państwo, dzień dobry.

Dzisiaj projekt, który może wydawać się kontrowersyjny, lewicowy, antykościelny itd... Zapewniam jednak, że tak naprawdę jego celem jest uporządkowanie zobowiązań podatkowych głównie innych organizacji religijnych (buddyjskich, hinduistycznych, muzułmańskich, ewangelickich, prawosławnych, karaimskich, świadków Jehowy, protestanckich, prawosławnych i wszystkich innych formalnie zarejestrowanych w Polsce, nawet takich, które oficjalnie mają tylko kilkunastu wiernych). Pełny wykaz związków wyznaniowych w Polsce znajduję się tutaj.

 Szczególnie polecam lekturę na samym końcu powyższego wykazu, gdzie znajdziemy kościoły i inne związki wyznaniowe, co do których brak jest niektórych istotnych danych, oraz która zawiera nowo powstałe związki wyznaniowe lub związki o niepełnych bądź niepotwierdzonych danych. Jest ich bardzo wiele.

Projekt 107 - Usunięcie organizacji religijnych z listy podmiotów zwolnionych z płacenia CIT zakłada wykreślenie WSZYSTKICH związków wyznaniowych z listy podmiotów uprawnionych do nieodprowadzania podatku CIT do budżetu państwa z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i uzyskiwanego DOCHODU. Chociaż wbrew powszechnej opinii kościoły zobligowane są do płacenia podatków.

Jednak ulgi podatkowe, zwolnienia i inne przywileje można mnożyć i domniemywać tym samym, że kwota odprowadzanej daniny jest minimalna. Zgodnie z obowiązującym dzisiaj prawem, organizacje religijne są podmiotami zwolnionymi z podatku CIT na podstawie art.17 ust.1 pkt 4 ustawy o CIT. Za swego rodzaju przywilej uznać można również fakt, że zyski z „tacy” nie podlegają opodatkowaniu. Mowa tutaj o wszelkich składkach i ofiary za udzielanie ślubu, chrztu czy pogrzebu. Sprawa wygląda podobnie w przypadku wpływów tytułem darowizny. Zwykle uzyskiwane na cele charytatywne darowizny od podatników można w całości odliczyć od dochodu. I tej części ten projekt w żaden sposób nie dotyczy, albowiem celem projektu jest jedynie nałożenie obowiązku podatkowego OD DOCHODU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Należy tutaj pamiętać, że wiele związków wyznaniowych w Polsce uzyskuje spory miesięczny dochód z wynajmu swoich pomieszczeń, gruntów i innych obiektów w których prowadzona jest normalna działalność gospodarcza niekoniecznie związana z działalnością religijną. Jak widzimy na liście związków wyznaniowych w Polsce, dzisiaj niemal każdy może zebrać kilka osób i założyć swój własny związek wyznaniowy i nie płacić CIT-u z uzyskiwanego dochodu. Okazuje się również, że w 2013 roku wszystkie kościelne firmy w Polsce zapłaciły zaledwie... 78 tysięcy złotych podatku CIT.

Dla porównania: wszystkie osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą w 2013 roku odprowadziły do budżetu państwa prawie 28 miliardów złotych. Dodajmy, że zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług niektóre podmioty zwolnione są z obowiązku odprowadzania podatku VAT. Jednym z tych podmiotów są kościoły i związki wyznaniowe.

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

W związku z powyższym kto z Pań i Panów popiera usunięcie związków wyznaniowych z listy podmiotów zwolnionych z podatku CIT zechce nacisnąć przycisk TAK. Kto jest przeciw proszony jest o wciśnięcie NIE.


Zapraszamy do dyskusji oraz głosowania tutaj