PROJEKT 109


NASZE PROJEKTY POLITYCZNE

SEKTOR FINANSE

Projekt 109 - Nowelizacja ustawy antylichwiarskiej

Zapraszamy do dyskusji, zadawania pytań oraz głosowania tutaj

Dzisiaj debata dotycząca Projektu 109 - nowelizacja ustawy antylichwiarskiej (a w praktyce nowelizacja poprzednich ustaw), która weszła w życie 11 marca 2016 roku. Następnie, w dniu 22 lipca 2017 r. weszły w życie kolejne zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim, które wprowadziły następujące ograniczenia:

Wartość kredytu nie może przekroczyć:

25 % całkowitej kwoty kredytu (część stała) i dodatkowo
30 % całkowitej kwoty kredytu konsumenckiego w stosunku rocznym (część zmienna)

Dodatkowo, co ważne, w przypadku pożyczek udzielanych na kilka lat koszty pozaodsetkowe nie mogą przekroczyć 100% wartości kredytu.

Ponieważ napisało do nas kilka osób z propozycjami projektów dotyczących nowelizacji tej ustawy w ten sposób, aby zapewniła ona ochronę pożyczkobiorcom, który zaciągneli kredyty na niegodziwych warunkach przed 2016, szczególnie z okresu początku działalności tego typu firm w Polsce.

Z przesłanych opisów wynika, że w Polsce jest jeszcze wciąż wiele osób, które spłacają kredyty chwilówki zaciągnięte przed wejściem w życie wspomnianej nowelizacji po "kosmicznie" wysokich stawkach - rekordziści spłacili już kwotę kredytu kilkukrotnie i dalej mają niespłacony dług.

Koncepcja Projektu 109 zakłada, że koszty pozaodsetkowe pożyczek udzielonych przed 2016 rokiem nie mogą przekroczyć 200% pierwotnej wartości udzielonej pożyczki

Od 2016 roku obowiązuje zasada 100% - ale ponieważ sprawa dotyczy przeszłości, nie chcąc robić zbyt dużego zamieszania na rynku, a jednocześnie w poczuciu obowiązku udzielenia faktycznej pomocy osobom, które de facto spłacają rolowanie pożyczki a nie samą pożyczkę powstała koncepcja podniesienia tej wartości do 200% uznając, że spłacanie pożyczek, których koszt pozaodsetkowy przekroczył 200% pierwotnej wartości pozyczki jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i nosi znamiona "lichwy".

Czy popierasz koncepcję Projektu 109?
TAK / NIE / NIE MAM ZDANIA

Zapraszamy do dyskusji, zadawania pytań oraz głosowania tutajŻRÓDŁA:
http://rekinfinansow.pl/ustawa-antylichwiarska/
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Nowa-ustawa-antylichwiarska-skrytykowana-w-konsultacjach-7493333.html