PROJEKT 110


NASZE PROJEKTY POLITYCZNE

SEKTOR FINANSE

Projekt 110 - Zmiana ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zwiększenie do 5% swojego należnego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego w tym 2 x 1% na dowolne media.


 

Szczegółowy opis projektu

[projekt w trakcie przygotowania - szczegółowy opis projektu pojawi się do dnia 21 grudnia 2017