PROJEKT 152


NASZE PROJEKTY POLITYCZNE

SEKTOR ADMINISTRACJA

Projekt 152 - Redukcja zatrudnienia o 25% w ciągu 5 lat oraz wzrost wynagrodzeń urzędników.w administracji publicznej o 25% w ciągu 5 lat

 

Szczegółowy opis projektu

 Szanowni Państwo, nie ma wątpliwości, że w polskich urzędach pracuje za dużo pracowników. Z roku na rok pracuje w nich coraz więcej osób, mimo obiecywanych redukcji zatrudnienia przez wszystkie opcje polityczne od 1989 roku. Niniejszym projekt zakłada bezwarunkowe obniżenie poziomu zatrudnienia o 25% w ciągu 5 lat (po 5% każdego roku) przy jednoczesnym stopniowym podwyższaniu wynagrodzeń każdego roku o 5%. Obecnie, jak policzył GUS, w polskich urzędach pracuje 444 tys osób. W ciągu ostatnich 15 lat przybyło łącznie ok. 140 tys. nowych etatów. Tymczasem utrzymanie samych tylko 250 tys. urzędników samorządowych kosztuje ok. 11 mld zł rocznie. Co więcej, w Unii Europejskiej zatrudnienie w administracji publicznej spada, w Polsce - przeciwnie, rośnie. Ten proces należy bezwzględnie i niezwłocznie odwrócić. Utrzymujemy ponad 443 tys. urzędników administracji publicznej nie licząc pracowników ZUS i obrony narodowej.

PROSTE ZASADY

Projekt zakłada również, że na każde dwa uwolnione etaty w podmiocie objętym projektem redukcji administracji można obsadzić co najwyżej 1 etat. Takie rozwiązanie umożliwia zmniejszenie zatrudnienia, które nie przynosi negatywnych skutków dla zatrudnionych pracowników.

Niestety, redukcja zatrudnienia w administracji publicznej będzie powodować problemy natury politycznej. Urzędnicy państwowi to potężna grupa wpływu, która wraz z najbliższą rodziną posiadającą prawo głosu mają siłę ok. 1,3 miliona głosów! Śmiało można stwierdzić, że większość z tych osób nie zagłosuje na partię polityczną, która dąży do ograniczenia zatrudnienia i zwolnienia 25% urzędników. Dlatego ten projekt połączony jest automatycznie z programem realnego wzrostu płac o 25%. W przeciwnym razie, projekt może nie mieć szans na wejście w realnym życiu politycznym.

Artykul dotyczacy realiow w administracji publicznej - warto przeczytać przed głosowaniem tutaj:


Zapraszamy do dyskusji i głosowania tutaj