PROJEKT 160


NASZE PROJEKTY POLITYCZNE

SEKTOR ADMINISTRACJA

Projekt 160 - Straż Ochrony Kolei • Straż Gminna • Służba Leśna • Straż Parku Narodowego • Straż Parku Krajobrazowego • Państwowa Straż Łowiecka • Straż Rybacka • Straż Miejska – przekształcenie w jedną służbę działającą na terenie całego kraju: STRAŻ PUBLICZNA (SP) [w trakcie przygotowania]


 

Szczegółowy opis projektu

[projekt w trakcie przygotowania - szczegółowy opis projektu pojawi się do dnia 21 grudnia 2017