PROJEKT 162


NASZE PROJEKTY POLITYCZNE

SEKTOR ADMINISTRACJA

Projekt 162 - Budowa nowej siedziby polskiego parlamentu – Rządowe Centrum Administracyjne


 

Zapraszamy do dyskusji oraz głosowania tutaj

Główne założenie tego projektu to budowa nowego rządowego kompleksu budynków poza centrum Warszawy, w którym znajdowałyby się Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, wszystkie podległe ministerstwa, oraz większość urzędów centralnych znajdująca sie obecnie w ścisłym centrum Warszawy.

Zalety i korzyści

- znaczące ograniczenie korków oraz zanieczyszczeń w centrum miasta

- redukcja kosztów utrzymania administracji publicznej poprzez integracje wewnętrznych systemów i procedur zarządzania i utrzymania

- intergracja miniterialnych departamentów - połączenie Działów Kadr w jeden współny Departament Kadr, działów Finansowych w Departament Finansowy, podobnie w przypadku zakupów, kontroli wewnętrznej i szkoleń.

- utworzenie Departamentu Interoperacyjności zajmującego się usprawnieniem współpracy między jednostkami uwzględnionymi w projekcie oraz skróceniem procedur administracyjnych

- pozyskanie wielu dużych nieruchomości w centrum Warszawy z przeznaczeniem na hotele (których wciąż brakuje), budynki użyteczności publicznej, biurowce, domy mieszkalne, centra konferencyjne, muzea, galerie itd.

Elektronizacja

Projekt zakłada, że obywatele nie będą musieli w żaden sposób stawiać się osobiście w tym Centrum, albowiem wszystkie sprawy urzędowe załatwiane będą elektronicznie.

Finansowanie

Środki przeznaczone na budowę nowego rządowego centrum pochodzić powinny ze sprzedaży lub wynajmu długoterminowwego wszystkich dotychczasowych obiektów w centrum Warszawy.

Lokalizacja

Lokalizacja nowego administracyjnego centrum wymaga głębszej debaty i konsultacji - projekt nie określa dokładnej lokalizacji a jedynie ramowe wymagania, tj: jak najbliżej centrum, w granicach administracyjnych miasta, na terenach obecnie niezabudowanych, możliwie jak najbliżej lotniska i dworca kolejowego.

Lista jednostek administracji publicznej uwzględniona w projekcie:

 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Ministerstwo Cyfryzacji 
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej 
 • Ministerstwo Energii 
 • Ministerstwo Finansów 
 • Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
 • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 • Ministerstwo Obrony Narodowej 
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 • Ministerstwo Rozwoju 
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki 
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Środowiska
 • Ministerstwo Zdrowia 
 • Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
 • Główny Inspektorat Farmaceutyczny
 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 • Komisja Nadzoru Finansowego
 • Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
 • Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Urząd Regulacji Energetyki
 • Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej
 • Polski Komitet Normalizacyjny
 • Czy popierasz założenia tego projektu?

  TAK / NIE / NIE MAM ZDANIA

  Zapraszamy do dyskusji oraz głosowania tutaj