PROJEKT 165


NASZE PROJEKTY POLITYCZNE

SEKTOR ADMINISTRACJA

Projekt 165 - Procedura paszportowa do Internetu - obywatel sam będzie wypełniał formularz, załączał zdjęcia i wysyłał prośbę oraz uiszczał opłatę przelewem online. Oryginał odbierać będzie w najbliższym Urzędzie Miejskim w ciągu 14 dni w trybie zwykłym lub 7 dni w ekspresie.


 

Szczegółowy opis projektu

[projekt w trakcie przygotowania - szczegółowy opis projektu pojawi się do dnia 21 grudnia 2017