PROJEKT 169


NASZE PROJEKTY POLITYCZNE

SEKTOR ADMINISTRACJA

Projekt 169 - Nowelizacja ustawy o broni i amunicji


 

Serdecznie zapraszamy do dyskusji i głosowania tutaj


Szanowni Państwo,

dzisiaj na specjalną prośbę kilku użytkowników, debata dotycząca projektu 169 - Nowelizacja ustawy o broni i amunicji.

PROSIMY O ROZWAŻNE GŁOSOWANIE!!!

Obecnie w Polsce mamy trzy poglądy dotyczące dostępu do broni

POGLĄD 1 - NIC NIE ZMIENIAĆ - NIECH ZOSTANIE PO STAREMU

POGLĄD 2 - ZNOWELIZOWAĆ I ZLIBERALIZOWAĆ (więcej info o aktualnym projekcie poselskim poniżej)

POGLĄD 3 - ZNOWELIZOWAĆ I ZAOSTRZYĆ


Kilka obiektywnych faktów i danych:
Według zestawienia kanadyjskiego dziennika „National Post” (Gun Nations, 2012) w Polsce na 100 mieszkańców przypada 1,3 egzemplarza broni palnej. Daje nam to 91. lokatę na 102. ujęte w zestawieniu państwa. Najbardziej uzbrojeni są Amerykanie (88,8 szt. na 100 os.), Szwajcarzy (45,7) i Finowie (45,3). Więcej broni od nas posiadają m.in. Norwegowie (31,3), Niemcy (30,3) i Czesi (16,3). Mniej broni mają m.in. Rumuni (0,7), Litwini (0,7) oraz Japończycy (0,6). Jak widać wskaźnik Polski jest tylko minimalnie wyższy od takich krajów, jak: Burundi, Papua – Nowa Gwinea, Burkina Faso, Czad, Mali i Togo.W tym roku Sejm skierował poselski projekt noweli ustawy o broni i amunicji do dalszych prac w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Posłowie nie zgodzili się na odrzucenie projektu. Nowelizacja ta zakłada m.in., że pozwolenia na broń wydawać będą starostowie lub prezydenci miast, a nie - jak obecnie - policja. Projekt przewiduje również wprowadzenie obowiązkowych badań okresowych dla właścicieli broni a także stworzenie ogólnopolskiego, jednolitego komputerowego systemu ewidencjonowania wszystkich pozwoleń.

Kto może zdobyć obecnie pozwolenie na broń?

Przepisy dotyczące posiadania broni reguluje Ustawa o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. W jej świetle osoba, która chce uzyskać pozwolenie, musi spełniać następujące warunki:

- musi mieć ukończone 21 lat;
- stałe miejsce zamieszkania w Polsce
- posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych;
- posiadanie zdolności fizycznej i psychologicznej do posiadania broni, którą potwierdza orzeczenie lekarskie i psychologiczne;
- uzyskanie opinii Komendanta Komisariatu Policji odpowiedniej do naszego miejsca zamieszkania;
- nie może być skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwa umyślne.Który z podanych poglądów popierasz?
POGLĄD 1 - NIC NIE ZMIENIAĆ - NIECH ZOSTANIE PO STAREMU

POGLĄD 2 - ZNOWELIZOWAĆ I ZLIBERALIZOWAĆ (więcej info o aktualnym projekcie poselskim poniżej)

POGLĄD 3 - ZNOWELIZOWAĆ I ZAOSTRZYĆ

PROSIMY O ROZWAŻNE GŁOSOWANIE!!!


LINKI

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Jak-uzyskac-pozwolenie-na-bron-3080765.html

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/920490,pozwolenie-na-bron-procedura-badania-koszty-oplaty.html

http://www.infor.pl/prawo/prawo-karne/policja/217548,Jak-uzyskac-pozwolenie-na-bron.html

http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/pozwolenia-na-bron-w-gestii-prezydentow-i-starostow-tego-chce-kukiz-15,98411.html
 


Serdecznie zapraszamy do dyskusji i głosowania tutaj