PROJEKT 170


NASZE PROJEKTY POLITYCZNE

SEKTOR ADMINISTRACJA

Projekt 170 - Uproszczenie procedury obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej


 

Serdecznie zapraszamy do dyskusji i głosowania tutaj


Szanowni Państwo,
mówiąc krótko, projekty obywatelskie od 1997 roku nie cieszą się w Polsce popularnością. W praktyce bardzo ciężko jest w ten sposób sprawować władzę przez obywateli, czyli wypełniać założenia Konstytucji z 1997 roku, która obywatelom taką możliwość dała. Poniżej krótka analiza większości wskazywanych problemów związanych z tą ścieżką legislacyjną oraz założenia projektu zmian w przepisach, ustawach oraz Konstytucji

Założenia projektu:

- zmniejszenie wymaganej liczby głosów poparcia ze 100.000 do 50.000
- wydłużenie okresu wymaganego na zebranie podpisów z 3 miesięcy do 6 miesięcy
- zobowiązanie organów publicznych do pomocy przy przygotowaniu uzasadnienia obywatelskiego projektu ustawy - po zebraniu 100.000 podpisów projekt ustawy trafia do Biura Analiz Sejmowych oraz Rządowego Centrum Legislacji, które mają 30 dni na wydanie opinii lub poprawek do projektu.
- BAS oraz RCL w trakcie terminu 30 dniowego pozostają w stałym kontakcie elektronicznym z Autorem Projektu w celach konsultacyjnych
- utrzymanie kryterium 100.000 podpisów dla projektów, które zostaną przekazane organom gminy, które będą miały obowiązek informować mieszkańców o inicjatywie oraz zapewnić możliwość składania podpisów oraz wglądu w projekt ustawy w ciągu 30 dni.
- nieodpłatny dostęp do radia i lokalnej telewizji po zebraniu 100.000 podpisów w zakresie uzgodnionym przez Sejm
- nieodpłatny dostęp do ogólnopolskiego radia i ogólnopolskiej telewizji w postaci obywatelskiego spotu informacyjnego o projekcie ustawy w wymiarze 30 sekund (jeden spot) tygodniowo przez okres 1 miesiąca zarówno w radiu jak i telewizji po zebraniu miliona podpisów.

Pozostała część obowiązujących przepisów bez zmian.

Czy popierasz założenia uproszczenia procedury obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej?

TAK / NIE / NIE MAM ZDANIA


Serdecznie zapraszamy do dyskusji i głosowania tutaj


LINKI
https://medium.com/polish/obywatelska-inicjatywa-ustawodawcza-realne-narz%C4%99dzie-zmiany-prawa-przez-obywateli-176c045912f
http://www.infor.pl/prawo/konstytucja/omowienie-konstytucji/81977,Obywatelska-inicjatywa-ustawodawcza.html
http://www.annazalewska.hb.pl/strony/Projekt_obywatelski.pdf
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1890688.html
http://www.rezydenci.org.pl/2017/10/23/obywatelski-projekt-ustawy-najwazniejsze-informacje-i-pliki/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obywatelska_inicjatywa_ustawodawcza