PROJEKT 202


NASZE PROJEKTY POLITYCZNE

SEKTOR ZDROWIE

Projekt 202 - Bezwzględny zakaz reklamowania produktów medycznych, paramedycznych oraz suplementów diety w prasie i telewizji


 

Szczegółowy opis projektu

Szanowni Państwo,
kontrowersyjny projekt 202 - ZAKAZ REKLAMY WYROBÓW MEDYCZNYCH W PRASIE I TELEWIZJI


Kilka faktów jakie zdobyłem w sprawie.
Otóż od lat nasza władza (wszystkie rządy ze wszystkich opcji) próbowały już tego zakazywać lub ograniczać. Ale koncerny były mocniejsze.


Nikomu nie przeszkadza, że suplementy diety i leków bez recepty wprowadza często konsumentów w błąd. Niewątpliwie przyczyną dużego spożycia leków bez recepty jest ich nadmierna promocja w mediach. Również Główny Inspektor Farmaceutyczny uważa, że reklamy mogą wprowadzać konsumentów w błąd, sugerując niemal cudowny wpływ niektórych leków na ich zdrowie.


Zjawisko nie jest nowe i poprzednie rządy podjęły kroki w kierunku ograniczenia go. W 2012 roku wprowadzono zakaz reklamowania się samych aptek, ale nie leków, co jednak nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Dyskusyjna jest nie tylko nachalność niektórych reklam, ale również wykorzystywanie w nich autorytetu lekarza co jest sprzeczne z Kodeksem Etyki Lekarskiej. Należy również pamiętać, że zażywanie suplementów często jest niepotrzebne, a bywa nawet groźne dla zdrowia.


Branża farmaceutyczna wydaje na reklamę najwięcej spośród wszystkich, prześcigając aż o 1/3 wydatki marek spożywczych w tej sferze. Niewątpliwie minusem wprowadzenia tego zakazu będą mniejsze wpływy do budżetu, zwolnienia w kilku branżach, miliardowe straty firm farmaceutycznych i mniejsze przychody mediów publicznych i komercyjnych - to przewidywane skutki zakazu reklamowania leków bez recepty i suplementów. Na tę okoliczność przygotowaliśmy PROJEKT 105, który również będzie omawiany dzisiaj czyli "Zwiększenie do 5% swojego należnego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego i / lub dowolne media komercyjne". To nowelizacja obecnej ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie zapewniająca bezpośrednie finansowanie mediów przez obywatela - proszę zatem nie akcentujmy argumentów, że media padną. W projekcie 105 podane są konkretne kwoty. Ale wróćmy do tego projektu, aktualne stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej brzmi następująco:


"Należy rozważyć wprowadzenie w Polsce zakazu reklamy leków dostępnych bez recepty, wyrobów medycznych oraz suplementów diety. Jeżeli wprowadzenie takich zmian musiałoby wymagać zmian przepisów prawa Unii Europejskiej, to z uwagi na wagę problemu należy niezwłocznie podjąć działania zmierzające do zmiany tych przepisów, aby dawały one państwom członkowskim prawo do wprowadzenia ograniczeń reklamy takich produktów, w tym również całkowitego zakazu reklamy kierowanej do społeczeństwa". W 1997 r. przekazy handlowe produktów zdrowotnych i leków stanowiły 4,6 proc. wszystkich przekazów, w 2015 czyli 24,7%.


Aktualne stanowisko Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy:
"Możliwe zmiany legislacyjne byłyby niekorzystne dla krajowych producentów leków, negatywnie wpłynęłyby na dochody budżetu państwa, spowodowałyby wzrost cen leków, jeszcze bardziej utrudniłyby działalność branż pokrewnych funkcjonujących na progu rentowności, przede wszystkim aptekarskiej i reklamowej"


Artykuły:
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/zakaz-reklamy-lekow-i-suplementow,74,0,2221898.html 
http://kulturaliberalna.pl/2017/01/27/kaczmarek-emilia-suplementy-zakaz-reklamy/ 
http://antyweb.pl/leki-suplementy-diety-reklamy-zakaz/ 
https://www.pb.pl/szykuje-sie-dobra-zmianaw-reklamie-suplementow-857329 
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/ibngr-wskutek-zakazu-reklamy-lekow-i-suplementow-niektore-media-moga-upasc

 
SOLIDNY RAPORT INSTYTUTU BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ:
https://www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2016/12/IBnGR-Raport-dotycz%C4%85cy-Gospodarczych-skutk%C3%B3w-wprowadzenia-zakazu-reklam-lek%C3%B3w-OTC-i-suplement%C3%B3w-diety.pdf  


Prosimy o debatę, refleksję i decyzję w głosowaniu.