PROJEKT 253


NASZE PROJEKTY POLITYCZNE

SEKTOR EDUKACJA

Projekt 253 - Program 5 godzin języka angielskiego od 5 klasy szkoły podstawowej - debata nad wprowadzeniem nauczania jezyka angielskiego dla wszystkich od 5 klasy szkoły podstawowej w wymiarze 5 godzin oraz z podziałem na konkretne aspekty: gramatyka, mówienie, pisanie, czytanie.

[WAŻNE! Nauczanie przed 5 klasą pozostaje bez zmian]


 

Szczegółowy opis projektu

Szanowni lektorzy języka angielskiego


        Jedno z głównych założeń nowego systemu nauczania języka angielskiego to rozdzielenie procesu edukacyjnego na osobne niezależne sprawności językowe prowadzone w formie osobnych przedmiotów oraz, w miarę możliwości kadrowych, przez różnych nauczycieli języka angielskiego.
Uważamy, że dobrze będzie dla ucznia, jeśli będzie miał kontakt z wieloma nauczycielami języka angielskiego, którzy również specjalizować będą się w różnych sprawnościach językowych. Dlaczego to tak ważne?


Wyjaśnimy na przykładzie z życia wziętym, który najprawdopodobniej jest również reprezentatywny dla wielu innych szkół. W jednym liceum ogólnokształcącym w małym mieście na południu Polski pracuje 4 nauczycieli angielskiego. Jeden z nich jest bardzo wymagający, poprawia najmniejsze błędy, jest zakochany w swojej pracy, zawsze przygotowany, uczniowie dostają minimalnie 10 ocen w semestrze, przyjechał do Polski po wieloletnim pobycie w Wielkiej Brytanii, ma idealną brytyjską wymowę, mówi bardzo płynnie i wyraźnie, interesuje się fonetyką czyli produkcją poszczególnych dźwięków, byłby idealnym nauczycielem fonetyki. Kolejny nauczyciel jest już bardziej tolerancyjny, wystawia lepsze oceny, mniej przykłada się do zajęć, nigdy nie był zagranicą, wykonuje plan minimum, preferuje amerykański angielski, lubi czytać i jest dobry w pisaniu tekstów, byłby idealnym nauczycielem pisania i czytania. Trzeci nauczyciel to kobieta o dobrym sercu mająca problem z wystawieniem oceny niedostatecznej, niewymagająca, wyluzowana, nie skupia się na procesie nauczania, w bardziej ceni sobie indywidualny kontakt z uczniem, wykonuje plan minimum i do tego ma fatalną wymowę, popełnia błędy w wymowie, ale zna bardzo dobrze gramatykę i świetnie ją tłumaczy uczniom. Prosto i przystępnie. A czwarty nauczyciel jest często nieobecny z powodu choroby raz swojej raz swojego dziecka, średnia ilość ocen w semestrze to dwie, trzy lub maksymalnie cztery. Uczniowie kończący szkołę po 3 latach nauki nie są w stanie porozumieć się w języku angielskim w najprostszych sprawach.


W obecnym systemie właściwie wiele zależy od tego kto uczy angielskiego. Często mamy do czynienia z sytuacjami, że w tej samej szkole równolegle w dwóch innych klasach uczy dwóch innych i bardzo różnych od siebie nauczycieli. Po 3 latach nauki jedni mówią po angielsku i niemal wszystko rozumieją, w drugiej klasie nie umieją nic, wykonali plan minimum z nauczycielem, który mówiąc delikatnie nie był pomocny w procesie nauczania języka angielskiego. Co gorsza, przed egzaminami maturalnymi młodzież, która miała słabego nauczyciela języka angielskiego zmuszona jest zazwyczaj nadrabiać wszystko na szybko przed samym egzaminem. Niestety ten tryb nauki powoduje również szybkie zapomnienie wiedzy przyswojonej przed samym egzaminem, ale nadto skutkuje słabymi ocenami z egzaminu maturalnego.

Poniżej propozycja rozkładu godzin oraz sprawności językowych w poszczególnych klasach i szkołach:


W niniejszym projekcie chcemy rozdzielić nauczanie języka angielskiego tak, aby każdy dyrektor każdej szkoły mógł zaszeregować nauczycieli języka angielskiego do poszczególnych nauczanych sprawności językowych zgodnie z ich własnymi preferencjami lub odgórnym ustaleniem i podziałem.


Założenia Projektu 253
- ustandaryzowanie nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych oraz liceach ogólnokształcących
- wprowadzenie podziału nauczania języka angielskiego na zintegrowane sprawności językowe oraz zajęcia przygotowujące maturzystów do egzaminu maturalnego
- elektronizacja i ustandaryzowanie podręczników do nauki języka angielskiego (dla każdej sprawności językowej osobno) – projekt zakłada, że wszystkie materiały dydaktyczne dostępne będą na platformie edukacyjnej MEN.
- wprowadzenie zajęć z wymowy (Fonetyka) w klasie 3 liceum – z możliwością utworzenia dwóch osobnych wersji języka angielskiego: brytyjską i amerykańską
- system podziału nauczania języka angielskiego na osobne moduły (sprawności językowe) pozwoli również uczniowi na kontakt z wieloma nauczycielami języka angielskiego w danej szkole, a co za tym idzie, z wieloma wymowami języka angielskiego. Oprócz różnorodności fonetycznych, możemy tutaj również wyszczególnić różnorodność słownikową i stylową. Jak wiemy każdy używa swoich preferowanych zwrotów oraz ma swój własny styl – w tym projekcie uczeń zyska na kontakcie z wieloma nauczycielom – projekt w obecnym brzmieniu daje możliwość na kontakt ucznia z pięcioma różnymi nauczycielami języka angielskiego w jednej szkole. Warto tutaj nadmienić, że już w chwili obecnej w większości szkół nauczyciele języka angielskiego stanowią najliczniejszą grupę nauczycieli języków obcych, zatem nie przewiduje się problemów kadrowych, szczególnie w większych miastach.


Uwagi dodatkowe:
- wprowadzenie ustandaryzowanego systemu nauczania języka angielskiego w polskich szkołach nie oznacza, że w szkole nie mogą odbywać się zajęcia z innego języka obcego zarówno w wymiarze obowiązkowym jak i fakultatywnym
- rozszerzony program nauczania języka angielskiego w liceum ogólnokształcącym nie jest ujęty w niniejszym projekcie i stanowi autorski indywidualny program nauczania

Wobec powyższego, chcemy zapytać Was, nauczycieli języka angielskiego, co sądzicie o takiej koncepcji nauczania języka angielskiego w Polsce? Czy macie jakiekolwiek uwagi? Propozycje? Zastrzeżenia?
Uprzejmie prosimy o komentarze i głosowanie.


Dziękujemy za poświęcony czas i obiecujemy wziąć pod uwagę wszystkie wasze wypowiedzi w trakcie poprawiania obecnego brzmienia projektu.