PROJEKT 303


NASZE PROJEKTY POLITYCZNE

SEKTOR SPRAWIEDLIWOŚĆ

Projekt 303 - Wprowadzenie komercyjnych zakładów karnych dla mniejszych wykroczeń.


 

Szczegółowy opis projektu

[projekt w trakcie przygotowania - szczegółowy opis projektu pojawi się do dnia 21 grudnia 2017