PROJEKT 350


NASZE PROJEKTY POLITYCZNE

SEKTOR SPOŁECZEŃSTWO

Projekt 350 - Referendum Ogólnokrajowe w najważniejszych kwestiach wrażliwych.


 

Szczegółowy opis projektu

Niniejszy projekt specjalny jest częścią strategii dotyczącej budowy jedności narodowej (poprzez rozwiązanie kwestii wrażliwych i kontrowersyjnych w jednym referendum organizowanym raz na 5 lat) oraz służyć ma wypracowaniu strategii działania dla urzędującego Prezydenta RP, Senatu oraz Sejmu.

REFERENDUM
Projekt 350 zakłada, że Ogólnokrajowe Referendum Społeczne odbywać będzie się jednocześnie wraz z pierwszymi wyborami prezydenckimi. Obywatele odpowiadają na zadane pytania. Oficjalne wyniki będa oficjalnymi danymi dotyczącymi preferencji i opinii Polaków w sprawach wrażliwych i kontrowersyjnych. Dzisiaj wybieramy na 5 lat człowieka, który realizuje swoją własną politykę w kwestiach światopoglądowych, wrażliwych i kontrowersyjnych. Mechanizm ogólnopolskiego referendum społecznego określać będzie w jasny i przejrzysty sposób kierunek polskiej polityki w różnych dziedzinach i kwestiach oraz oczekiwania Polaków w stosunku do nir tylko Prezydenta RP, ale również Senatu i Sejmu.

PROPOZYCJE PYTAŃ - poniżej lista przykładowych pytań dotyczących tematów wrażliwych lub najbardziej dzielących Polaków:

1. Czy jesteś za całkowitą depenalizacją za posiadanie marihuany na własny użytek?
2. Czy popierasz kompromis aborcyjny z 1997 roku?
3. Czy popierasz zakaz umieszczania symboli religijnych w miejscach publicznych?
4. Czy popierasz wprowadzenie w Polsce ustawy o związkach partnerskich?
5. Czy popierasz koncepcje wprowadzenia związków małżeńskich pomiędzy osobami tej samej płci?
6. Czy uważasz, że eutanazja powinna być legalna w Polsce?
7. Czy Polska powinna wypowiedzieć konwencję przemocową?
8. Czy powinniśmy przyjąć uchodźców zgodnie z poleceniem Komisji Europejskiej?
9. ..... {dodaj własną propozycje w komentarzach}


Z góry pięknie dziękujemy za uwagi i komentarze.