PROJEKT 353


NASZE PROJEKTY POLITYCZNE

SEKTOR SPOŁECZEŃSTWO

Projekt 353 - PRS - Program Równych Szans dla Młodych.


 

Szczegółowy opis projektu

PRS.... to pomysł jaki podpowiedzieli starsi warszawiacy, kiedy zwróciłem się do nich z pytaniem jak pomogliby młodym startującym w dorosłe życie, oraz co zrobiliby, żeby realnie powstrzymać wyjazdy młodych ludzi za granicę. Niektórzy krytykują ten pomysł twierdząc, że to przesadna ingerencja państwa w biznes. Inni zaś twierdzą, że państwo może ingerować, o ile robi to słusznie i w dobrej sprawie. Projekt 353 skierowany jest do młodych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, ale mają pomysł na biznes i chcieliby go realizować w Polsce, a nie w Norwegii lub Wielkiej Brytanii. Ocenę tego projektu pozostawiam Wam - jeśli uzyska 51% pozytywnych głosów - to po 11/11/2018 przejdzie do naszego programu.

Założeniem Projektu 353 - PRS - Program Równych Szans dla Młodych

Projekt ten zakłada, że na mocy ustawy spółki zarządzające lotniskami, dworcami kolejowymi i autobusowymi, oraz inne podmioty prywatne i publiczne, w tym organy władzy samorządowej wynajmujące lub udostępniające lokale lub tereny w celu prowadzenia działalności gospodarczej, zostaną zobowiązane do przekazania od 10 do 25% (do ustalenia) powierzchni wynajmowanej na lotniskach, dworcach autobusowych i kolejowych, miejscach użytecznosci publicznej oraz miejscach turystycznych dla młodych do 30 roku życia wybieranych losowo przez komputer (lub sierotkę) spośród zgłoszeń spełniających określone kryteria z 50% bonifikatą przez okres 2 lat

Cel Programu
- zapewnienie pewnych warunków rozwoju biznesowego osobom, które w obecnym systemie nie są w stanie lub z innych powodów nie mogą i nie rozpoczną prowadzenia właśnej działalności gospodarczej [tutaj do określenia pozostają te powody]
- aktywizacja biznesowa młodych
- optymalizacja cen produktów i usług w lokalizacjach objętych programem (nowe firmy obniżą ceny w w/w lokalizacjach i tym samym istnieje duże prawdopodobieństwo, że butelka wody na lotnisku nie będzie kosztowała 10 złotych)
- wyrównanie szans młodych ambitnych ludzi na dobry start w dorosłe życie

Kryteria
Projekt zakłada, że w Programie może wziąć udział każdy kto:
- jest w wieku od 18 do 30 lat
- posiada biznes plan
- nie pracuje lub nie prowadzi działalności gospodarczej
- prześle swoje zgłoszenie na platformę PRS PARP

Zgłoszenia
Zgłoszenia do programu przyjmowane będą tylko elektronicznie na platformie internetowej Polskiej Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która jest agencją rządową – centralnym organem administracji publicznej podległym Ministrowi Rozwoju.

Szkolenie
Osoby wylosowane w projekcie zostaną automatycznie wpisane na listę uczestników specjalnego dedykowanego 3 miesięcznego szkolenia z przedsiębiorczości oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Realizacja
Jak to ma wyglądać w praktyce? Kto za to zapłaci?
W praktyce, na przykładzie powiedzmy ulicy Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście w Warszawie. Miasto wynajmując powierzchnie handlowe będzie musiało przeznaczyć od 10 do 25% (do ustalenia) dla uczestników programu PRS na preferencyjnych warunkach określonych w programie. I tak samo w przypadku lotnisk, dworców kolejowych i innych lokalizacji wymienionych w programie.

Jak oceniacie Państwo zalożenia tego projektu?
Czekamy na wszelkie uwagi i komentarze - nawet krytyczne byle konstruktywnie.

 

Zapraszamy do dyskusji tutaj