PROJEKT 354


NASZE PROJEKTY POLITYCZNE

SEKTOR SPOŁECZEŃSTWO

Projekt 354 - Program Równych Szans dla Firm.


 

Szczegółowy opis projektu

W dzisiejszych realiach biznesowych, rynek reklamowy, szczegółnie telewizyjny, dostępny jest jedynie dla najbogatszych i największych firm. Projekt 354 skierowany jest do polskich mikro-przedsiębiorców, których roczny obrót nie przekracza 10 milionów PLN, a ktorzy z racji swojej wielkości i obrotów nie moga pozwolić sobie na reklamę lub promocję w telewizji, radiu lub prasie. Głowny cel Programu to rozpoczęcie przez mikro-przedsiębiorców kampani reklamowych dla szerokiego grona odbiorców na preferencyjnych warunkach. Ocenę założeń tego projektu pozostawiam Wam - jeśli uzyska 51% pozytywnych głosów - to po 11/11/2018 przejdzie do naszego programu.

Założenia Projektu 354 - PRS - Program Równych Szans dla Firm

Projekt ten zakłada zobowiązanie firm oferujących produkty reklamowe (telewizja, radio, prasa billboardy) do zapewnienia 10-25% (do ustalenia) oferowanej przestrzeni reklamowej (billboardy, tv, radio, prasa) dla polskich mikro-porzedsiębiorców z 75% bonifikatą przez okres 2 (do ustalenia) lat.

Kryteria
Projekt zakłada, że w Programie może wziąć udział każdy mikro-przedsiębiorca, który:
- prowadzi działalność gospodarczą od 5 lat
- przedstawi wiarygodną i realną strategię kampani reklamowej
- nie przekroczył obrotu 10 mln PLN rocznie w ciągu ostatnich 5 lat
- prześle swoje zgłoszenie na platformę PRS PARP

Zgłoszenia
Zgłoszenia do programu przyjmowane będą tylko elektronicznie na platformie internetowej Polskiej Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która jest agencją rządową – centralnym organem administracji publicznej podległym Ministrowi Rozwoju.

Jak oceniacie Państwo zalożenia tego projektu?
Czekamy na wszelkie uwagi i komentarze - nawet krytyczne byle konstruktywnie.

Zapraszamy do dyskusji tutaj