PROJEKT 455


NASZE PROJEKTY POLITYCZNE

SEKTOR TRANSPORT

Projekt 455 - NTW WARSZAWA - NARODOWY TOR WYŚCIGOWY - projekt budowy narodowego toru wyścigowego w okolicach Warszawy. Cel: MOTO GP w Warszawie!


 

Szczegółowy opis projektu

Szanowni Państwo,
w Polsce brakuje toru wyścigowego z prawdziwego zdarzenia spełniającego najwyższe standardy FIA i FIM
.Poprzez niniejszym projekt chcemy rozpocząć dyskusję oraz działania zmierzające do rozpoczęcia budowy toru wyścigowego w Polsce w okolicach Warszawy. Chcemy przygotować projekt toru, który będzie mógł gościć wyścigi Formuły 1 i Moto GP. Do tego celu potrzebujemy stworzyć kilkuosobowy zespół osób, które podejmą się wspólnych wysiłków na rzecz realizacji tego celu zgodnie z ustalonym planem działania.PETYCJA

Pierwszy etap projektu to oficjalna petycja motocyklistów i kierowców pojazdów wyścigowych skierowana do Ministerstwa Finansów i Rozwoju z zapytaniem o możliwość dokonania analizy prawnej oraz wyznaczenia i przekazania aportem gruntu w ramach Partnerstwa Publicznego - Prywatnego do spółki docelowej. W tym miejscu należy zaznaczyć, że zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) zwalnia się od podatku wkłady niepieniężne (aporty) wnoszone do spółek prawa handlowego i cywilnego. Zwolnieniem tym objęto wszelkie aporty, niezależnie od tego, co jest ich przedmiotem. Warto również dodać, że Ministerstwo właściwe do spraw rozwoju odpowiada za rozpowszechnianie i promowanie partnerstwa publiczno-prywatnego, a także dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego oraz perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego.Reasumując, wniesienie aportu, którego przedmiotem są grunty, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług niezależnie od rodzaju wnoszonego gruntu (grunty niezabudowane, jak też budowlane czy przeznaczone pod zabudowę). Powyższe stanowi dodatkową zachętę dla potencjalnego inwestora do utworzenia spółki docelowej
 


SPÓŁKA DOCELOWA / INWESTOR


Największym problemem dla potencjalnego inwestora była i nadal jest cena gruntów niezbędnych do budowy nie tylko samego toru wyścigowego, ale również niezbędnej infrastruktury peryferyjnej takiej jak sklepy, parkingi, drogi dojazdowe, trybuny, niezbędne obiekty, toalety a nawet hotele i bary. W przypadku partycypacji Skarbu Państwa w projekcie automatycznie odpada największy koszt inwestycji - grunty. Warto w tym miejscu dodać, że w województwie mazowieckim wciąż jest wiele terenów, które należą do Skarbu Państwa, a leżą odłogiem. Tutaj chcemy postawić na Partnerstwo Publiczno-Prywatne, czyli przedsięwzięcie realizowane w oparciu o umowę długoterminową zawartą pomiędzy podmiotem publicznym a podmiotem prywatnym, której celem będzie budowa Narodowego Toru Wyścigowego. Partnerstwo publiczno-prywatne to dla polskich motocyklistów oraz kierowców pojazdów wyścigowych szansa na budowę nowoczesnego toru wyścigowego w Polsce.


DLACZEGO WARSZAWA POTRZEBUJE TORU WYŚCIGOWEGO?


- ponieważ nie ma takiego obiektu w Polsce
- ponieważ przyciągnie to wielu entuzjastów tego sportu z całego świata
- ponieważ to inwestycja w przyszłość
- ponieważ tor będzie zatrudniał wiele osób i przynosił zyski nie tylko lokalnej społeczności
- ponieważ będziemy mogli zorganizować w Polsce wyścigi Formuły 1 oraz Moto GP

INNOWACYJNOŚĆ

Chcemy postawić na innowacyjność (dodatkowa możliwość pozyskania środków z Unii Europejskiej na projekty infrastrukturalne). Polska jest europejską potęgą pod względem możliwości eksploatacji wód geotermalnych i chcemy postawić na tę technologię, dzięki której Narodowy Tor Motocyklowy będzie podgrzewany w chłodne dni poprzez energię geotermalną. Projekt jest oczywiście do pełnej analizy i konsultacji od strony naukowej. Wstępnie najlepsza lokalizacja to okolice Mszczonowa, gdzie występują wody gorące (o temperaturze powyżej 36,6°C), które można wykorzystać do produkcji energii cieplnej niezbędnej do ogrzewania pasa jezdzni toru motocyklowego.


FINANSOWANIE PROJEKTU


Zakładamy, że jeśli otrzymamy pozytywną opinie z Ministerstwa Finansów oraz deklarację o możliwości przekazania gruntów aportem do spółki docelowej w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego w celu wybudowania Narodowego Toru Wyścigowego, wówczas nie powinno być problemu ze znalezeniem inwestora chętnego podjęcia się realizacji tego zadania. W pierwszej kolejności zwrócimy sie do polskiego kapitału. Niewątplwie budowa toru wyścigowego tej klasy będzie wiązała się w przyszłości z dużymi zyskami z prowadzonej na nim działalności gospodarczej.Serdecznie zapraszamy motocyklistów oraz inne osoby, które chciałyby wejść w skład Komitetu Organizacyjnego tego Projektu. Nic nie ryzykujemy, nic nie tracimy - a do zyskania jest naprawdę wiele!Serdeczna prośba o głosowanie:

Czy popierasz tę koncepcję?
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA


Głosowanie i debata na naszej grupie na FB

Wyniki głosowania oraz lista projektów tutaj