PROJEKT 851


NASZE PROJEKTY POLITYCZNE

SEKTOR OBRONA NARODOWA

Projekt 851 - EURO-ARMIA - projekt konsultacyjny

 

Szczegółowy opis projektu

W sprawach obronności jedni Europejczycy twierdzą, że Stary Kontynent nie może się obronić bez Ameryki, dlatego budowa samodzielnej armii europejskiej to przedsięwzięcie paradoksalnie ograniczające nasze bezpieczeństwo, bo podważające prymat Sojuszu Północnoatlantyckiego. Drudzy przekonują z kolei, że amerykańska dominacja w NATO jest szkodliwa dla Europy, bo nie tylko narzuca Staremu Kontynentowi amerykańską perspektywę geopolityczną, ale też ogranicza go w sprawach lokalnych.

Koncepcja utworzenia europejskich sił zbrojnych nie jest nowa. Winston Churchill proponował utworzenie europejskiej armii już w 1950 roku. Ten wątek pojawia się ostatnio coraz częściej w debacie publicznej. Pomysł forsują Komisja Europejska i Niemcy, ostatnio opowiedział się za nią także premier Węgier Wiktor Orban, który zaapelował jednak o stworzenie jednej armii, która posługiwałaby się jednym językiem, stanowiąc „prawdziwą” połączoną siłę. Prezydent Macron podkreślił ostatnio, że podstawą w Europie jest wspólne bezpieczeństwo i zaproponował powołanie unijnej wspólnej siły interwencyjnej, a także wspólnego budżetu obronnego. W czerwcu KE przygotowała raport rozważający trzy możliwe scenariusze dalszej militarnej integracji UE: od bardzo ostrożnego (skuteczniejsza koordynacja działań państw narodowych), do bardzo odważnego (rzeczywista wspólna polityka obronna Unii).


PLUSY TWORZENIA ZINTEGROWANEJ ARMII:
- ściślejsza współpraca pomiędzy krajami Unii, dzielenie kosztów i zasobów, współpraca przemysłów zbrojeniowych, standaryzacja
- niższe koszty i lepsze efekty militarne przy tych samych nakładach (gdyby europejskie państwa miały jedną połączoną armię, to oszczędności z tego tytułu mogłyby wynieść nawet 20 miliardów euro rocznie)
- integracja europejskich przemysłów obronnych
- wspólne wykorzystywanie danych pochodzących z wojskowych satelitów rozpoznawczych
- współpraca w zakresie wojskowych systemów kosmicznych (dzisiaj większosc państw nie stać na samodzielną aktywność na tym obszarze).


MINUSY:
- brak jasności co do schematu podejmowania decyzji politycznych o jej użyciu.
- obawa, że siły zbrojne zostałyby zintegrowane w takim stopniu, że poszczególne kraje, w tym Polska, straciłyby faktyczną i prawną samodzielność ich użycia, co stanowiłoby istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego

STAN AKTUALNY:

Więcej śmigłowców niż rządów. W europejskich armiach wykorzystuje się 17 różnych modeli czołgu. W amerykańskiej jeden. Amerykańska flota używa 4 typów niszczycieli, europejskie państwa – 29 (takie zróżnicowanie sprzętu oznacza dużo wyższe koszty na poziomie projektowania i utrzymania, nie mówiąc już o problemach przy współdziałaniu w czasie wojny). Potrzeba szybkiej standaryzacji i harmonizacji całego europejskiego przemysłu zbrojeniowego.

Pytanie w tym projekcie konsultacyjnym jest takie:

"Czy popierasz utworzenie zintegrowanych europejskich sił zbrojnych w Unii Europejskiej mających na celu integrację, współpracę, standaryzację oraz poprawę bezpieczeństwa europejskiego pod warunkiem, że ostateczna decyzja dotycząca użycia polskiego wojska należeć będzie do polskich władz cywilnych?

TAK / NIE / NIE MAM ZDANIA

Serdecznie zapraszamy do debaty oraz głosowania tutaj


ARTYKUŁY / ŻRÓDŁO:
http://www.defence24.pl/419800,europejska-armia-czy-integracja-bezpieczenstwa-wspolpraca-w-silach-zbrojnych-cyberprzestrzeni-i-kosmosie

http://www.defence24.pl/211028,europejska-armia-nie-zastapi-wlasnych-zdolnosci

http://niepoprawni.pl/blog/rafal-brzeski/euro-armia-spisek-czy-utopia

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1612449,1,czy-powstanie-wspolna-armia-unii-europejskiej.read

http://www.newsweek.pl/opinie/armia-europejska-panstwa-ue-w-obliczu-militarnej-integracji,artykuly,417661,1.html

http://www.rp.pl/Polityka/306219882-UE-Czas-na-wspolna-armie.html