PROJEKT 853


NASZE PROJEKTY POLITYCZNE

SEKTOR OBRONA NARODOWA

Projekt 853 - Likwidacja Obrony Terytorialnej

 

Szczegółowy opis projektu

[projekt w trakcie przygotowania - szczegółowy opis projektu pojawi się do dnia 21 grudnia 2017